خبرهای فوری

» اخبارفرهنگیان » ادامه تحصيل فرهنگيان

تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ - ۵:۴۶

 26 بازدید
 دیدگاه‌ها برای ادامه تحصيل فرهنگيان بسته هستند

ادامه تحصيل فرهنگيان

ماموریت آموزشی فرهنگیان ایثارگر مورخ 23/7/1390 باسلام واحترام ؛ عطف به نامه شماره 501/18053/571/ص مورخ 25/5/1390 وباتوجه به پرسش هاي مطرح شده درخصوص ماموريت آموزشي فرهنگيان ايثارگر موارد زيررا به استحضار مي رساند :‌ 1-     براساس دستورالعمل شماره 25/6801/180 مورخ 27/5/1389 اعطاي ماموريت آموزشي با رعايت شرايط اعلام شده براي فرزند ، خواهر، برادر، پدر، […]

ادامه تحصيل فرهنگيان

ماموریت آموزشی فرهنگیان ایثارگر

مورخ 23/7/1390

باسلام واحترام ؛ عطف به نامه شماره 501/18053/571/ص مورخ 25/5/1390 وباتوجه به پرسش هاي مطرح شده درخصوص ماموريت آموزشي فرهنگيان ايثارگر موارد زيررا به استحضار مي رساند :‌

1-     براساس دستورالعمل شماره 25/6801/180 مورخ 27/5/1389 اعطاي ماموريت آموزشي با رعايت شرايط اعلام شده براي فرزند ، خواهر، برادر، پدر، مادر،و همسر شهيد مجازاعلام شده است .

2-     اعطاي ماموريت آموزشي به دوره هاي هم سطح مدرك كنوني مستخدم مندرج درحكم كارگزيني مجاز نيست .

3-    تعداد واحدهاي باقيمانده تا اتمام تحصيلات دردوره كارشناسي ارشدناپيوسته تا چها رنيمسال محدويت ندارد  ليكن  درنيمسال چهارم  به بعد   بيش از 4 واحد باشد ( با احتساب پايان نامه )

4-      تعداد واحدهاي باقيمانده تا اتمام تحصيلات دردوره كارشناسي پيوسته درنيمسال هشتم به بعد بيش از 6 واحدباشد

5-     تعداد واحدهاي باقيمانده تا اتمام تحصيلات دردوره كارشناسي نا پيوسته درنيمسال چهارم  به بعد بيش از 6 واحد باشد

6-   تعداد تعداد واحدهاي باقيمانده تا اتمام تحصيلات دردوره كارداني ناپيوسته  درنيمسال چهارم  به بعد بيش  از 6 واحد باشد

7-  ماموريت آموزشي ايثارگران درحالت استخدام آزمايشي    براساس ماده 9 آيين نامه اجرايي ماده 12 قانون تسهيلات استخدامي واجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي موضوع مصوبه 23510/ت 18060 مورخ 10/8/78 هيات ، در دوران خدمت رسمي آزمايشي نيزامكانپذير مي باشد

8-   بخشنامه شماره 59035/1604 مورخ 2/7/1387 مديركل حقوقي ودبيرخانه هيات عالي نظارت سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور كه طي شماره 40/710 مورخ 3/9/1378 به كليه ادارات كل ومناطق آموزش وپرورش هم ابلاغ شده مقررنموده است :   …..از آنجا كه در تبصره 2 ماده اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون تسهيلات استخدامي ويژه فرزندان شاهد موضوع تصويبنامه شماره 61956/ت 28106 مورخ 6/11/82 مقررگرديده فرزندان شاهد مانند ساير ايثارگران مي توانند از ماموريت آموزشي برخوردارشوند ، لذا اعطاي ماموريت آموزشي به فرزندان شاهد با رعايت كليه مقررات بلامانع است ودر مورد ايثارگران ، قرارداشتن آنان در دوران استخدام آزمايشي مانع از اعطاي ماموريت آموزشي نخواهد بود.

9-    درخصوص مهلت اعطاي ماموريت آموزشي به ايثارگران ،‌ براساس بخشنامه شماره 47/6232/610 مورخ 21/5/1382 صدور احكام ماموريت آموزشي  ايثارگران  15 شهريور ماه واجراي آن از اول مهرماه  خواهد بود . رعايت اين مهلت درمورد كاركنان ايثارگر اداري وغيرآموزشي الزامي نيست ودرطول سال تحصيلي نيز امكانپذير است .  ليكن درمورد كاركنان آموزشي  (علي الخصوص آموزگار، دبير،هنرآموز)  شاغل درمدارس وهنرستان ها كه ماموريت آنان موجب اختلال درامورآموزشي مدارس مي گردد مجازنيست . علي ايحال ، به صورت استثناء ، درمواردزير كميته برنامه ريزي استان مي تواند اين مهلت را  تمديد يا به صورت موردي مجوز خاص براي افراد صادرنمايد :

8-1-   تاخير دراعلام نتايج  ( نتايج قبولي بعداز آغاز سال تحصيلي يا درطول سال تحصيلي  اعلام شده باشد )

8-شرط اساسي دراعطاي ماموريت آموزشي بعداز آغاز سال  تحصيلي ، عدم اخلال درامورآموزشي مدارس است ، لذا كساني كه قبل ازآغاز سال تحصيلي ازنتايج قبولي وتقاضاي خودبراي ماموريت آموزشي مطلع  بوده اند ودر مهلت مقرر مراجعه نكرده اند ويا حكم استخدامي آنان درخلال سال تحصيلي صادرشده است مجاز نمي باشد . اين افراد مي توانند نسبت به اخذ مرخصي تحصيلي درسال اول قبولي ازدانشگاه اقدام نمايند .

بديهي است افراد موصوف درسال تحصيلي بعد چنانچه واجد شرايط لازم باشند از ماموريت اموزشي برخوردارخواهند بود .

ماموریت آموزشی همسر جانبازان ازکارافتاده کلی

براساس بند ه قانون تسهيلات استخدامي واجتماعي جانبازان مصوب 31/3/1374 مجلس شوراي اسلامي ، جانبازان ازكارافتاده كلي كساني هستند كه به تشخيص مراجع صالحه (بنياد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامي ويا مراجع ذيصلاح نيروهاي مسلح ) از كارافتاده كلي شناخته شده وقادر به كارنباشند  معيار براي تصميم گيري نظر كميسيون پزشكي بنياد شهيد وامورايثارگران مي باشد

اخیرا بعضی ادارات بنیاد شهید وامورایثارگران شهرستان ها به همسر جانبازان گواهی میدهند که ایشان ۵ درصد از کارافتاده است . دراین موضوع چند نکته قابل توجه است که کارافتاده با کارافتاده کلی متفاوت است وهمسرانی می توانند از این امتیاز بهره مند شو.ند که طبق قانون

۱- كارافتاده كلي شناخته شده وقادر به كارنباشند

 معيار براي تصميم گيري نظر كميسيون پزشكي بنياد شهيد وامورايثارگران مي باشد

؟ آیا همسر آزاده و جانباز 10 درصد مشمول ماموریت آموزشی هست

طبق مفاد بند 5 صفحه 4 دستورالعمل شماره 25/6801/180 مورخ 27/5/1389 وساير مقررات مربوط ، همسر آزاده مشمول تبصره ماده 61 قانون مديريت خدمات كشوري نمي باشد . براساس بند (ه ) قانون تسهيلات استخدامي واجتماعي جانبازان مصوب 31/3/1374 مجلس شوراي اسلامي، جانبازان ازكارافتاده كلي كساني هستند كه به تشخيص مراجع صالحه (بنياد شهيد وامور ايثارگران ) از كارافتاده كلي شناخته شده وبراساس تصميم گيري ونظر كميسيون پزشكي بنياد شهيدوامورايثارگران قادر به كارنباشند .  بنابراين همسر جانباز غير ازکارافتاده کلی فاقد توانايي كار، مشمول استفاده از ماموريت آموزشي نمي باشد..

درخصوص اعطاي ماموريت آموزشي خارج ازكشور  به فرهنگیان  اطلاع مي رساند

براساس بند 4  صفحه 4 بخشنامه شماره  25/6801/180 مورخ 27/5/1389   اعطاي ماموريت آموزشي براي خارج از كشور صرفا با  ارائه  مدارك زير فقط درمورد جانبازان وافرادی که مشمول قانون تسهیلات جانبازان هستند قابل بررسي است :

 اصل گواهي اشتغال به تحصيل ازاداره كل اموردانشجويان خارج وزارت علوم ، تحقيقات  مبني برادامه تحصيل به صورت  حضوري وتمام وقت -كپي برابر با اصل آخرين حكم كارگزيني  مبني براستخدام رسمي ( استخدام پيماني مورد قبول نيست)

فرم 502  تاييد شده –

اصل گواهي جانبازي  يا افرادي كه مشمول قانون جانبازان هستند

 (لازم به توضیح است که رزمنده ، خانواده  شهدا،همسرشهيد، همسر جانباز و ….مشمول تسهيلات مقرردرقانون جانبازان نمي باشند نمی توانند ازماموریت اموزشی خارج ازکشور استفاده نمایند

 كپي  مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد

ارائه گواهي (همراه باترجمه )  پذيرش قطعي و غير مشروط ( ثبت نام قطعي و اشتغال به تحصيل ) موردتاييد وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري دررشته وگرايش مورد نياز ( هرگونه قید وشرطی مانند زبان و….دردادن پذیرش گفته شده باشد مورقبول نیست )

 سپردن وثيقه ملكي وتعهدات لازم موردنياز وزارت علوم يا آموزش وپرورش براي خروج ازكشور درصورت لزوم وتعهدات لازم براي افرادي كه مشكل نظام وظيفه دارند

كسب حدنصاب نمره زبان (نتيجه قابل قبول زبان به شرطي است كه بيش از  شش ماه ازپذيرش نگذشته باشد ) كشورهاي انگليسي زبان براي رشته هاي علوم انساني 5/6 = IELTS وبراي ساير رشته ها 6= IELTS——  كشورهاي غير انگليسي زبان براي رشته هاي علوم انساني 5/5 = IELTS وبراي ساير رشته ها 5= IELTS يا معادل آن (ارائه گواهي معتبر گذراندن دوره معمول كشور محل تحصيل ) به تشخيص شوراي مركزي بورس وزارت علوم

1-تمديد مدت مأموريت آموزشي مشروط به شتغال به تحصيل به صورت  حضوري واقامت حداقل 5/4 ماه درهرترم يا 9 ماه دريك سال تحصيلي دركشور محل تحصيل وصرفا تا پايان مدت مجاز قانوني است (اين مدت براي دوره دكتري درحال حاضر 4 سال مي باشدكه درصورت ضرورت وتاييدمراجع ذي صلاح (استاد راهنما و دانشگاه مربوط) ‌حداكثر تادونيمسال تحصيلي به اين مدت افزوده مي شود )

2 – هيچ‌گونه فوق‌العاده ارزي و ريالي پرداخت نمي‌گردد

۳- تمديد ماموريت اموزشي به شرط اشتغال به تحصيل به صورت حضوري و تمام وقت ؛ پس از كسب رضايت‌مندي از وضعيت تحصيلي ازطريق ارائه گزارش پيشرفت تحصيلي ومقررات مربوط تاسقف مدت مجاز امكانپذيراست

4-حقوق و مزايا پس از كسر كسورات قانوني ، از سوي واحد محل خدمت براي مدت ياد شده درايران وبه ريال قابل پرداخت خواهد بود.

 5- ضروري است در پايان هر سال يا نيمسال يا فصل ( بر حسب نظام تحصيلي دانشگاه محل تحصيل ) نسبت به ارسال گزارش پيشرفت تحصيلي جامع خود با تأييد استاد راهنما و سرپرستي يا سفارتجمهوري اسلامي ايران در آن كشور اقدام نمايند.

6-درصورت عدم رضايت از پيشرفت تحصيلي ، عدم ارسال گواهي مذكور،يا وصول گزارش از مراجع ذيصلاح مبني بر عدم شايستگي از حيث اخلاق يا رفتار متناسب با شأن ايراني و اسلامي از تمديد آن خودداري شود.

ماموریت آموزشی فرهنگیان   غیر جانباز   برای خارج ازکشور

اعطای ماموریت آموزشی خارج از کشور برای معلمان رسمی جانباز و فرزند شهید وافرادی که مشمول تسهیلات جانبازان می باشند تحت شرایط خاصی قابل بررسی است ولی تعدادی ازسایر ایثارگران هم متقاضی ماموریت آموزشی می شوند که پاسخ زیر درمورد غیر جانبازان صادر شده است :

اداره كل آموزش وپرورش استان قزوين

باسلام واحترام ، عطف به نامه شماره 46004105978 مورخ 18/7/1391 درخصوص ……….. مبني بر اعطاي ماموريت آموزشي براي خارج ازكشور به اطلاع مي رسا ند :

1- اعطاي ماموريت آموزشي به ايثارگران بنابه تصريح تبصره ماده 61 قانون مديريت خدمات كشوري  مشروط به (( مقررات خاص خود )) است ، يعني هرايثارگري مقررات خاص خودرادارد (مقررات خاص جانباز با برادروخواهر شهيد، رزمنده ، همسر شهيد ، پدرومادرشهيدو…. متفاوت است) .  براساس مقررات مربوط، چنانچه ايثارگران خارج از ضوابط قانون اعزام دانشجو به خارج ازكشور مصوب 25/1/1364 مجلس شوراي اسلامي وبا هزينه شخصي درخارج ازكشور مشغول به تحصيل باشند وزرات  متبوع مكلف به اعطاي ماموريت آموزشي نيست .

2- ماموريت تحصيلي براي خارج از كشور جزء اولويت هاي وزارت آموزش وپرورش نبوده ومورد موافقت آموزش وپرورش نمي باشد ، به جزجانبازان كه طبق قانون خاص آنان وبارعايت مقررات مربوط ، درخصوص جانبازان  واجد شرايط طبق تكليف قانوني عمل مي نمايد.

3- ايشان فاقد شرايط قانون اعزام دانشجو به خارج ازكشور مصوب مجلس شوراي اسلامي مي باشند .

4-    كليه نيازهاي آموزش وپرورش درداخل كشور تامين مي شودوبه رشته هاي تحصيلي خارج ازكشورمورد نياز نمي باشد.

5-  بند 4 صفحه 4 بخشنامه شماره  25/6801/180 مورخ 27/5/1389  اعطاي ماموريت آموزشي براي خارج از كشوربراي فرهنگيان را صرفا براي جانباز ومشمولان قانون تسهيلات جانبازان با ارائه  مدارك ومستندات لازم قابل بررسي  مي داند .

باعنايت به موارد فوق ، درصورت احراز شرايط قانوني لازم ايشان مي تواند فقط از ماموريت آموزشي  دررشته هاي مرتبط وموردنياز دردانشگاه هاي داخل كشور استفاده نمايد

جناب آقاي شيرواند                                                                      شماره ۲۵/۲۳۱۷۰۲/۱۸۰  موخ۲ /۱۱/۱۳۹۱

مديركل محترم اشتغال وكارآفريني بنياد شهيد وامور ايثارگران

باسلام و احترام ؛ عطف به نامه شماره 6539/820/53011مورخ 22/9/91 درخصوص اعطاي ماموريت آموزشي به معلمان واحدهاي آموزشي درطول سال تحصيلي به آگاهي مي رساند : تبصره ماده 61 قانون مديريت خدامات كشوري درخصوص اعزام كارمندان دستگاههاي اجرايي است ، دانشگاهها وموسسات آموزشي ومعلمان واحدهاي آمورشي ، كارمند دستگاههاي اجرايي نيستند كه هرزمان اراده نمايند بتوانند از ماموريت آموزشي استفاده كنند . اين افراد تابع مقررات آموزشي وضوابط خاص خود هستند . علي ايحال ؛ تعطيلي كلاس درس دروسط سال تحصيلي به منظوراعطاي ماموريت به معلم شاغل درواحدهاي آموزشي كه موجب سرگرداني هزاران دانش آموز وصدها كلاس ومدرسه شده وموجب اختلال درامورآموزشي گردد به هيچ وجه امكانپذير نيست . بديهي است افراد  واجد شرايط مي توانند از تسهيلات درنظر گرفته شده قبل از آغاز سال تحصيلي كه امكان تامين جايگزين فراهم است استفاده نمايند . درموردكارمندان اجرايي دستگاه ، طبق حكم كارگزيني اقدام خواهد شد وهيچگونه منعي دراين خصوص وجود ندارد .

اسداله اسدی گرمارودی / رئيس مركز برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني

رونوشت :

مشاورمحترم وزیر ومدیرکل امورشاهد وایثارگران وزارت متبوع جهت اطلاع

اداره كل اموراداري وتشكيلات وزارت متبو ع جهت اطلاع

اداره كل آموزش وپرورش استان خراسان رضوي عطف به نامه شماره 100892/682/601 مورخ 29/7/91جهت اطلاع

شماره 25/70699/180 مورخ 12/4/1392

اداره كل اموراداري وتشكيلات

باسلام واحترام

عطف به نامه شماره 67186/710 مورخ 9/4/1392 درخصوص سركارخانم ……… به اطلاع مي رساند : به استناد تبصره ماده 3آيين نامه اجرايي ماده 12 قانون تسهيلات جانبازان مصوب 10/8/78 هيات وزيران ، دانشجويان جانبازي كه در دانشگاه پيام نور پذيرفته شده اند ، مي توانند جهت آمادگي براي شركت در امتحانات پايان هرترم تحصيلي ، باارائه برنامه امتحانات ، فقط حداكثر از يك ماه ماموريت آموزشي استفاده نمايند . لذا اعطاي ماموريت آموزشي مستمر به دانشجويان دانشگاه پيام نوربراساس قانون يادشده ودستورالعمل اجرايي ماموريت آموزشي ايثارگران امكانپذير نمي باشد . بديهي است درصورت اشتغال به تحصيل دردانشگاهها وموسسات آموزش عالي روزانه ، حضوري وتمام وقت با رعايت ساير ضوابط اعلام شده ، محدوديتي دراعطاي ماموريت آموزشي به فرزندان معظم شهدا وجود ندارد .

اسداله اسدي گرمارودي  /  رئيس مركز برنامه ريزي وآموزش نيروي انساني

 طول مدت تحصيل در مقاطع مختلف براي همه دوره ها (به جز دوره هاي دانشگاه پيام نور،نيمه حضوري و مجازي) يکسان بوده و مطابق جدول زير است:

مقطع تحصيلي (کارداني معمول2 سال حداكثر مجاز 3 سال) ( کارشناسي پيوسته معمول 4 سال حداكثر مجاز6 سال ) (كارشناسي ناپيوسته 2 سال حداكثر مجاز 3سال ) ،  (كارشناسي ارشد پيوسته 5 سال حداكثر مجاز 7 سال )، (دکتراي حرفه اي به طور معمول 7 سال  حداکثر مجاز 5/9 سال )

بديهي است ؛ جانبازان معظم ، فرزند شهيد وفرزند جانبازان 25 درصد وبالاتر تا حداكثر  مدت زمان مجاز به تحصيل مي توانند از ماموريت آموزشي استفاده كنند

اعطاي ماموريت آموزشي به دوره هاي دانشگاه پيام نور، نيمه حضوري و مجازي امكانپذيرنيست.فقط درموردكاركناني كه اختلال درامورآموزشي ايجاد نكند پايان هرترم تحصيلي حداكثر يكماه باارائه برنامه امتحانات امكانپذير است

داره كل آموزش وپرورش استان اصفهان

باسلام واحترام؛به پيوست تصوير نامه شماره 82699/330 مورخ 26/4/1392 مشاور محترم وزير ومديركل امور شاهد وايثارگران وزارت متبوع درخصوص 3 نفراز فرزندان معظم شهدا وافراد مشابه جهت بررسي واقدام قانوني لازم ارسال مي گردد. براساس شرايط مندرج دردستورالعمل ماموريت آموزشي ، ارائه مدارك لازم مبني برحضوري وتمام وقت بودن دوره الزامي است كه درستورالعمل يادشده تحت عنوان (تشكيل الزامي كلاسها درطول هفته و حداقل 2روزكاري درروزهاي غير تعطيل )اعلام گرديده است .

 منظورازاين بند،الزامي بودن شركت دانشجويان دركلاس هاي دانشگاه، حداقل در2روزدرهفته ، بجزروزهاي تعطيل رسمي كشوريعني غيراز روزهاي جمعه است . با اين توضيح ، چنانچه دانشجوي ايثارگري به صورت حضوري وتمام وقت دردانشگاههايي غيراز پيام نورودردوره هايي غيرازفراگيرودانشپذير، حداقل دوروزدرهفته اشتغال به تحصيل داشته باشند،امكان اعطاي تسهيلات موضوع تبصره ماده 61 قانون مديريت خدمات كشوري وجود دارد .

 دستور فرماييد براين اساس ورعايت ساير شرايط مندرج دردستورالعمل مربوط اقدام گردد.

داره كل آموزش وپرورش استان كرمان    180/122360/25 مورخ 1392/6/17

باسلام واحترام ؛ عطف به نامه شماره6051/19041/3800 مورخ 14/5/1392 همانگونه كه قبلا طي رونوشت شماره  25/165704/180 مورخ 23/7/1390 اعلام شده است : با عنايت به مصوبه شماره 44395ت 23829 مورخ 4/10/79 هيات محترم وزيران مبني برحذف ماده 6 آيين نامه اجرايي ماده 12 قانون تسهيلات استخدامي واجتماعي جانبازان ، موضوع تصويب نامه شماره 23510 ت 18060 مورخ 10/8/78 ، الزام به سپردن سند تعهد براي ماموريت آموزشي  جانبازان منتفي مي باشد. علاوه برآن به لحاظ اينكه طبق تبصره 2ماده 13 اصلاحيه آيين نامه اجرايي  ويژه فرزندان شاهد (619560 ت 28106 مورخ 1/11/82 هيات محترم  وزيران) وماده 9 آيين نامه شماره 262756/41459 مورخ 27/12/1388هيات وزيران موضوع ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد وفرزندان جانبازان 25 درصد وبالاتر، مقررات حاكم برماموريت آموزشي جانبازان در مورد فرزندان شاهد وفرزندان جانباز 25 درصد وبالاتر نيز لازم الاجراست و همچنين براساس قسمت ,,ك  ,,ازبند 7 قانون بودجه 1389،  فرزندان شهدا ازكليه امتيازات مقرردر قوانين مختلف براي جانبازان 50 درصد وبالاتربه استثناء موارد مصرح درقانون برخوردارمي شوند، براين اساس،سه گروه ازايثاران شامل : (جانباز، فرزندشهيد ،  فرزند جانباز25 درصد وبالاتر) درمورد ماموريت آموزشي نياز به سپردن تعهد ندارند . بديهي است تعهدات مصرح درساير قونين مانند قانون آموزش رايگان ، قانون متعهدين  خدمت ، تعهدات ريز نمره موضوع ماده 4 قانون متعهدين و…. به قوت خود باقي است

اداره كل آموزش وپرورش استان  سيستان وبلوچستان   180/122065/25  مورخ 1392/6/16

با سلام واحترام ، به پيوست تصوير نامه شماره 116117/330 مورخ 9/6/1392 مشاورمحترم وزير و مديركل امورشاهد وايثارگران همراه با تصوير درخواست ضميمه ي آن درخصوص ماموريت آموزشي آقاي ……… جهت بررسي واقدام قانوني لازم ارسال مي گردد. نظربه اينكه به استنادبند 9 مصوبه شماره 262756/41459 مورخ 27/12/1388هيات وزيران موضوع آيين نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد وفرزندان جانبازان 25 درصد وبالاتر ، مقررات حاكم برماموريت آموزشي جانبازان در مورد فرزندان شاهد وفرزندان جانباز25 درصد وبالاتر نيز لازم الاجراست بنابراين فرزند جانباز 25 درصد وبالاترمي تواند مشمول استفاده از ماموريت آموزشي تاپايان مقطع تحصيلي مربوط قرارگيرد .

طبق آئين نامه آموزشي وزارت علوم ، حداكثر مدت مجاز تحصيل وبه تبع آن مدت مجاز ماموريت آموزشي دردوره كارشناسي ارشد ناپيوسته 2/5 سال (پنج نيمسال)خواهد بود .

 

 

 

 

 

داره كل آموزش وپرورش استان اصفهان    180/122039/25 مورخ 1392/6/16

با سلام واحترام ، به پيوست تصوير نامه شماره 115591/330 مورخ 6/6/1392 مشاورمحترم وزير و مديركل امورشاهد وايثارگران همراه با تصوير درخواست سركارخانم  ………… جهت بررسي واقدام قانوني لازم ارسال مي گردد.

 طبق مفاد بند 5 صفحه 4 دستورالعمل شماره 25/6801/180 مورخ 27/5/1389 وساير مقررات مربوط ، همسر آزاده مشمول تبصره ماده 61 قانون مديريت خدمات كشوري نمي باشد، ليكن همسر جانباز ازكارافتاده كلي غير قادربكار مي تواند از تسهيلات قانوني مربوط برخوردارشود .

 براساس بند (ه ) ماده 2 قانون تسهيلات استخدامي واجتماعي جانبازان مصوب 31/3/1374 مجلس شوراي اسلامي، جانبازان ازكارافتاده كلي كساني هستند كه به تشخيص مراجع صالحه (بنياد شهيد وامور ايثارگران) ازكارافتاده كلي شناخته شده وبراساس تصميم گيري ونظر كميسيون پزشكي بنياد شهيدوامورايثارگران قادر به كارنباشند .

 بنابراين همسر جانبازاني كه توانايي كاردارند  مشمول استفاده از ماموريت آموزشي نمي باشند

ديركل محترم امورمجلس  180/93741/25 مورخ 1392/5/12

باسلام واحترام؛ عطف به نامه شماره 215/70488/820 مورخ 25/4/1392 درخصوص خانم ………. وساير افراد مشابه ، به استحضار مي رساند : اعطاي بورسيه براي دوره هاي منجر به مدرك تحصيلي ، عقد قرارداد يا هرگونه پرداخت هزينه به دانشگاهها دردوره هاي مشابه كه منجر به مدرك تحصيلي مي شود فاقد مجوز قانوني است وامكانپذير نمي باشد .

داره كل آموزش وپرورش استان خوزستان       25/138948/180 مورخ 3/7/1392

باسلام واحترام ؛ به پيوست تصوير نامه شماره 138745/330مورخ 3/7/92 اداره كل امور شاهد وايثارگران بانضمام درخواست خانم ……فرزند جانباز 70 درصد شاغل درمنطقه …….آن اداره كل ارسال مي گردد. خواهشمنداست دستور فرماييد با عنايت به بند 9 مصوبه شماره 262759/41459 مورخ 27/12/1388 هيات وزيران ، وصراحت قانوني اعلام شده ، مشابه ساير جانبازان معززاقدام شود .

شماره 180/150812/25 مورخ 15/7/1392

اداره كل آموزش وپرورش استان سمنان

باسلام واحترام ؛ عطف به نامه شماره 404/32036/631 مورخ 30/6/1392همانگونه كه قبلا طي رونوشت شماره  25/165704/180 مورخ 23/7/1390 اعلام شده است : با عنايت به مصوبه شماره 44395ت 23829 مورخ 4/10/79 هيات محترم وزيران مبني برحذف ماده 6 آيين نامه اجرايي ماده 12 قانون تسهيلات استخدامي واجتماعي جانبازان ، موضوع تصويب نامه شماره 23510 ت 18060 مورخ 10/8/78 ،  الزام به سپردن سند تعهد براي ماموريت آموزشي  جانبازان منتفي مي باشد . علاوه برآن به لحاظ اينكه طبق تبصره 2ماده 13 اصلاحيه آيين نامه اجرايي  ويژه فرزندان شاهد (619560 ت 28106 مورخ 1/11/82 هيات محترم  وزيران) وماده 9 آيين نامه شماره 262756/41459 مورخ 27/12/1388هيات وزيران موضوع ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد وفرزندان جانبازان 25 درصد وبالاتر، مقررات حاكم برماموريت آموزشي جانبازان در مورد فرزندان شاهد وفرزندان جانباز 25 درصد وبالاتر نيز لازم الاجراست و همچنين براساس قسمت ,,ك  ,,ازبند 7 قانون بودجه 1389،  فرزندان شهدا ازكليه امتيازات مقرردر قوانين مختلف براي جانبازان 50 درصد وبالاتربه استثناء موارد مصرح درقانون برخوردارمي شوند، براين اساس،سه گروه ازايثارگران شامل : (جانباز، فرزندشهيد ،  فرزند جانباز25 درصد وبالاتر) درمورد ماموريت آموزشي نياز به سپردن تعهد ندارند . بديهي است تعهدات مصرح درساير قوانين مانند قانون آموزش رايگان ، قانون متعهدين  خدمت ، تعهدات ريز نمره موضوع ماده 4 قانون متعهدين و…. به قوت خود باقي است    .

شماره 180/143243/25 مورخ 1392/7/8

آموزش وپرورش استان يزد

باسلام واحترام ؛ به پيوست تصوير نامه شماره 132908/710 مورخ 27/6/1392 اداره كل اموراداري وتشكيلات بانضمام درخواست آن اداره كل درخصوص آقاي جمال عابد نيا جانبازمعظم شاغل درآن اداره كل ارسال مي گردد . باعنايت به قانون تسهيلات استخدامي واجتماعي جانبازان مصوب 31/3/1374 مجلس شوراي اسلامي، همچنين شرايط ومقررات خاص موجود( احاله شده درتبصره ماده 61 قانون مديريت خدمات كشوري) ، جانبازان معزز مي توانند براي پايان نامه هاي دروه كارشناسي ارشد ودكتري دانشگاههاي روزانه حضوري وتمام وقت حداكثر تا دونيمسال تحصيلي پس از ثبت نام وتمديد واحد پايان نامه از ماموريت آموزشي استفاده نمايند . براي دوره پايان نامه ، الزامي به حضور فيزيكي دانشجو دركلاس هاي درسي دانشگاه نمي باشد . احراز شرايط جانبازي با ارائه گواهي لازم از بنياد شهيد وامورايثارگران برعهده محل خدمت است .

مورخ 1392/7/16 شماره 180/151530/25

مديركل محترم امور مجلس

باسلام واحترام ؛ عطف به نامه شماره 127796/820 مورخ 23/6/1392 درپاسخ به درخواست آقاي ……. مبني براعطاي ماموريت آموزشي براي ادامه تحصيل درخارج از كشور  به اطلاع مي رساند  به استناد ماده 61 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب مجلس شوراي اسلامي،اعزام كارمندان دستگاههاي اجرائي براي طي دوره‌هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي مي‌گردد با هزينه دستگاههاي مربوطه واستفاده ازماموريت آموزشي ممنوع مي‌باشد .

چنانچه ايشان عضوهيات علمي دانشگاه شهيد رجايي هستند ، اتخاذ تصميم درخصوص اعضاي هيات علمي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي براساس ضوابط مصوب هيات امناي دانشگاهها وقوانين مربوط مي باشد كه راسا بايد ازدانشگاه ذي ربط پي گيري نمايند


برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.


دسته بندی : اخبارفرهنگیان

دیدگاه بسته شده است.

سوالات استخدام