ضضآآدرس کانال کليک کنيد https://telegram.me/wwwapahkam_ir

 

< h2 class="Koodak">اداره کل آموزش و پرورش فارس
 

ایت مناطق و شهرستان ها

آدرس  جایگاه اینترنتی ادارات آموزش و پرورش مناطق و شهرستان ها ی فارس – نواحی  چهارگانه شیراز

 اداره آموزش و پرورش ناحیه 1

اداره آموزش و پرورش ناحیه 2

اداره آموزش و پرورش ناحیه 3

اداره آموزش و پرورش ناحیه 4

 اداره آموزش و پرورش ارژن

 اداره آموزش و پرورش ارسنجان

 اداره آموزش و پرورش استهبان

 اداره آموزش و پرورش اشکنان

اداره آموزش و پرورش اقلید

اداره آموزش و پرورش اوز

اداره آموزش و پرورش آباده

اداره آموزش و پرورش آباده طشک

اداره آموزش و پرورش بوانات

اداره آموزش و پرورش بیرم

اداره آموزش و پرورش بیضا

اداره آموزش و پرورش پاسارگاد

اداره آموزش و پرورش جره و بالاده

اداره آموزش و پرورش جویم

اداره آموزش و پرورش جهرم

اداره آموزش و پرورش خرامه

اداره آموزش و پرورش خرم بید

اداره آموزش و پرورش خشت وکمارج

اداره آموزش و پرورش خفر

اداره آموزش و پرورش خنج

اداره آموزش و پرورش داراب

اداره آموزش و پرورش درودزن

اداره آموزش و پرورش دشمن زیاری

اداره آموزش و پرورش رستم

اداره آموزش و پرورش زرقان

اداره آموزش و پرورش زرین دشت

اداره آموزش و پرورش سپیدان

اداره آموزش و پرورش سده

اداره آموزش و پرورش سرچهان

اداره آموزش و پرورش سروستان

اداره آموزش و پرورش ششده

اداره آموزش و پرورش شیبکوه

اداره آموزش و پرورش عشایر فارس

اداره آموزش و پرورش علامرودشت

اداره آموزش و پرورش فراشبند

اداره آموزش و پرورش فرگ

اداره آموزش و پرورش فسا

اداره آموزش و پرورش فیروز آباد

اداره آموزش و پرورش قائمیه

اداره آموزش و پرورش قیر و کارزین

اداره آموزش و پرورش کازرون

اداره آموزش و پرورش کامفیروز

اداره آموزش و پرورش کوار

اداره آموزش و پرورش کوهمره نودان

اداره آموزش و پرورش گراش

اداره آموزش و پرورش گله دار

اداره آموزش و پرورش لارستان

اداره آموزش و پرورش لامرد

اداره آموزش و پرورش ماهور میلاتی

اداره آموزش و پرورش مرودشت

اداره آموزش و پرورش مشهد مرغاب

اداره آموزش و پرورش ممسنی

اداره آموزش و پرورش مهر

اداره آموزش و پرورش میمند

اداره آموزش و پرورش نی ریز

 

ضضآآدرس کانال کليک کنيد https://telegram.me/wwwapahkam_ir