🔻 فوری
درجلسه عصر امروز هیات دولت
#بطحایی به خبرگان گفت
#شرط پرداخت #معوقات فرهنگیان درلینک 👇🏻زیربخوانید

https://telegram.me/joinchat/CknxQT6oRzGCeZjifErrdg