بخشنامه مهم 710/08 صادر شد     جزییات در لینک زیر

 

https://telegram.me/joinchat/CknxQT6oRzGCeZjifErrdg