بازنشستگان متقاضی وام ضروری۴ میلیون تومانی، می‌توانند از آبان با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی www.cspf.ir، ثبت‌نام کنند.

جزییات  وام در لینک زیر

https://telegram.me/joinchat/CknxQT6oRzGCeZjifErrdg