دانلود سوالات و جزوه ضمن خدمت فرهنگیان

برنامه اپلکیشن کارگزینی در لینک زیر
http://apahkam.ir/kargozin.apk
سوالات آزمون ضمن خدمت هوشمندسازی 40ساعت در لینک زیر
http://apahkam.ir/hoshmansazi.apk

 

سوالات آزمون ضمن خدمت راهیان نور در لینک زیر
http://apahkam.ir/rehannoor.apk

سوالات ضمن خدمت شمیم دانش در لینک زیر
http://apahkam.ir/shhh.apk