15آذر تاریخ آزمون  مرحله  سه

ضمن خدمت هوشمندسازی    می  باشد

ضمنا  نمونه  سوالات   شمیم   دانش   مرحله دو   بصورت  فایل  اندروید

در لینک  زیر  قابل  دانلود می باشد  . ضمنا فایل اندروید  در موبایل  اندروید  قابل   اجرا  می باشد .

لینک مسقیم  دانلود فایل اندروید  سوالات  مرحله سوم هوشمندسازی