برنامه آزمون های ضمن خدمت

 

یک ❗️❗️ شمیم دانش ( ۲۸ ساعت )

🔶آزمون دوم(در حال برگزاری)

🔹۲۰ الی ۲۴ آذر
🔹درس ۸ تا ۱۶
🔹۲۵ درصد نمره نهایی ( ۵ نمره )

 

دو❗️❗️❗️ هوشمندسازی ( ۴۰ ساعت )

💠انتخاب نوع تمرین

💠زمان آزمون های اصلی متعاقبا اعلام می شود

 

سه❗️❗️❗️❗️دوره مشاوره و تشویق به نماز ( ۱۴ ساعت )
مرحله دوم
دروس ۹ تا ۱۶
جلسات ۱۷ تا ۳۲ ( موضوعات دوگانه )
آزمون ۲۷ آذر
۲۵ درصد نمره نهایی ( ۵ نمره )

 

سامانه LTMS (ضمن خدمت)

کانال نمونه سوالات شمیم دانش