💠 لیست دوره های جدید ضمن خدمت

@ltmss

۱️⃣ دوره قوانین اردوهای دانش آموزی
🔹ثبت نام : تا ۱۵ بهمن
🔹 ۳۲ ساعت
🔹 در مرحله #اول تمام مدیران مدارس ، معاونان ، مربیان پرورشی و مشاوران می توانند شرکت نمایند.

🔹مرحله دوم و سوم برای آموزگاران و دبیران بعد از مرحله اول اجرا می شود

۲️⃣ دوره پیشگیری از بیماری های مقاربتی (ایدز و هپاتیت)
🔹 ۲۴ ساعت
🔹 کد دوره:  ۹۲۱۰۲۴۰۶
🔹 ویژه استان #گیلان

۳️⃣ دوره منشور حقوق شهروندی
🔹 ویژه: استان #آذربایجان_غربی

۴️⃣ دوره آموزشی آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه ” زلزله ”
🔹 ویژه فرهنگیان #تهران

۵️⃣ دوره قوانین رسیدگی به تخلفات اداری
🔹۱۶ ساعت
🔹 ویژه استان: #قزوین
🔹 ثبت نام از ۱۵ بهمن تا ۲۳ بهمن
🔹 آزمون: پنج شنبه ۲۶ بهمن