🚩 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور: عیدی با حقوق بهمن پرداخت می شود