🔺مدارس کشور شنبه (۲۱ بهمن) تعطیل نیست

🔹معاون رسانه‌ای مرکز اطلاع رسانی آموزش و پرورش: مدارس کشور شنبه (۲۱ بهمن) دایر است و به فعالیت‌های آموزشی خود ادامه می دهند.