برنامه  اپلیکشن  نسخه ۲

 

محاسبه طبقه فرهنگیان

و رتبه  فرهنگیان

دانلود  بخشنامه

 

برنامه اپلیکشن  فقط  در  نسخه اندروید گوشی هایتون  نصب  کنید

اینجا دانلود کنید نسخه محاسبه و طبقه کارگزینی