1
  • 14,810
  • 105,850
  • 152,295,172
1111

گزارش خام پيماني مخصوص كارگزيني

اخبارآموزش و پرورش

قا بل  توجه مسولين  امور اداري   گزارش نيروهاي پيماني خاص سيستم كارگزيني مي باشد

گزارش  نیروهای پیمانی را دانلود ودر قسمت گزارش ساز خود قرار دهید.

 دانلود گزارش زيپ شده نيروهاي پيماني

جدول برخی از شماره مجوز نیروهای استخدام پیمانی

ردیف عنوان شماره مجوز
1 نیروهای پیمانی آزمون استخدامی 89 ( چهل هزار نفری ) 14/710
2 نیروهای پیمانی استخدام 1/4/89 ( حق التدریس ها ) 22/710
3 نیروهای پیمانی باقیمانده نیروهای حق التدریس و آموزشیاران
سواد آموزی سال 90
50/710
4 نیروهای پیمانی زنان سرپرست خانوار 22/65993/710
5 نیروهای پیمانی آزمون تعیین تکلیف استخدام 23/11/90 50/710
6 نیروهای پیمانی آموزشیاران سواد آموزی قبولی آزمون تعیین تکلیف استخدام 1/7/91 25/710
7 نیروهای پیمانی باقیمانده آزمون تعیین تکلیف و حق التدریس استخدام 22/11/91 219197/700
8 نیروهای خدماتی و مربیان قرآنی 1/11/91 52/710
9 نیروهای آموزشیاران نهضت 1/11/91 55/710
10 معلولین آزمون استخدامی 89 261595/710
11 نیروهای پیمانی مربیان پیش دبستانی 90 152895/710
12 نیروهای پیمانی ماده 5 نهضت شامل آزموزشیاران سواد آموزی استخدام 1/7/90 و تعدادی که در سال 91 استخدام شده اند 50/710
13 نيروهاي پيماني شماره مجوز نيروهاي قراردادي كه درتيرماه 92 به پيماني  تبديل وضع شده اند 45020/700

یک نظر بگذارید

%db%8c%d9%81%d9%82
%db%8c%d9%81%d9%82