25
  • بازدید امروز: 17,510
  • بازدید دیروز: 266,750
  • کل بازدیدها: 120,495,482

جدید دانلودقرار دادنیروهای حق التدریس 94/95

> اسامی 10 شهر کمتر توسعه یافته تعجیل طبقه رتبه ------------------

همه چیزاز کارگزینی

دانلودگزارش رتبه عالی 1394

****      

گزارش بالای 28 سال

گزارش خام حقوق بگیر

گزارش خام معیل

گزارش خام بدون حقوق 94/95

ment);

شرح وظایف کارکنان اداری

 

شرح وظایف کارکنان اداری 

عنوان

عنوان

عنوان

عنوان

عنوان

عنوان

رئیس اداره

معاون ابتدایی

معاون متوسطه

معاون پژوهشی

معاون پرورشی

معاون پشتیبانی

کارشناس پیگیری امور دفتر

مسئول آموزش ابتدایی

مسوول آموزش متوسطه

کارشناس مسئول فناوری

کارشناس مشاوره مسئول امور اداری
معاون سوادآموزی کارشناس آموزش ابتدایی کارشناس اموزش متوسطه کارشناس فناوری وآمار مسوول نماز وقرآن کارشناس امور اداری
کارشناس سواداموزی کارشناس گروه آموزشی ابتدایی مسوول فنی وکاردانش کارشناس مسوول آموزش نیروی انسانی کارشناس نماز وقران کارشناس مسوول بودجه
کارشناس آموزش داوطلبانه سوادآموزی کارشناس فنی وحرفه ای وکاردانش کارشناس اموزش نیروی انسانی کارشناس مسوول فرهنگی هنری کارشناس بودجه
کارشناس امور زنان وجوانان مسوول آموزش راهنمائی کارشناس پژوهش وتحقیقات کارشناس فرهنگی وهنری کارشناس مسئول تعاون و امور رفاهی کارکنان
روابط عمومی کارشناس اموزش راهنمائی کارشناس فعالیت‌های اردویی و فوق برنامه کارشناس تعاون و امور رفاهی کارکنان
مسوول سنجش وامتحانات کارشناس مسئول فعالیت‌های اردویی و فوق برنامه مسوول امورمالی
کارشناس سنجش کارشناس مسئول سلامت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی کارشناس امورمالی
کارشناس مسوول ارزیابی عملکرد کارشناس سلامت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی حسابدار و مسئول حساب کتب درسی و نشریات کمک آموزشی
کارشناس ارزیابی عملکرد کارشناس مسئول تربیت بدنی حسابدار جمعدار اموال
مسوول حقوقی کارشناس تربیت بدنی کارشناس مسئول پشتیبانی
کارشناس حقوقی رئیس اردوگاه کارشناس تغذیه و شیر رایگان
مسوول مشارکتها کارشناس امور اجرایی کانون فرهنگی و تربیتی کارشناس خرید
کارشناس مشارکتها کارپرداز
انجمن اولیا ومربیان ص۱
انجمن اولیاومربیان ص۲
مسوول دبیرخانه
مسوول بایگانی
ثبات
بایگان
اتوماسیون اداری
تلفنچی
انباردار

 

یک نظر بگذارید

%db%8c%d9%81%d9%82