25

جدید دانلودقرار دادنیروهای حق التدریس 94/95

> اسامی 10 شهر کمتر توسعه یافته تعجیل طبقه رتبه ------------------

همه چیزاز کارگزینی

دانلودگزارش رتبه عالی 1394

****      

گزارش بالای 28 سال

گزارش خام حقوق بگیر

گزارش خام معیل

گزارش خام بدون حقوق 94/95

ment);

تفاوت تطبيق

تفاوت تطبيق نوع اول

ابتداجمع كسورات بازنشستگي  آخرين حكم سال 87 رابدست  مي آوريم : (حقوق مبنا -افزايش سنواتي -فوق العاده شغل -سختي كار- فوق العاده جذب – فوق العاده ويژه -حق مسئوليت -جذب مديران -فوق العاده برجستگي -حداقل دريافتي) و جمع امتياز حقوق ثابت اولين حكم سال88/1/1 را ضربدر 500مي كنيم هرچه بدست آمده منهاي جمع كسورات حكم سال 87مي كنيم تفاوت تطبيق هر همكاري بدست مي آيد.( خود سیستم به طور خودکار عمل می کند فقط برای همکارانی که نحوه ی محاسبه را خواسته بودند اطلاع رسانی گردید.)
البته برای استخدامی های سال 88 به بعد این مبلغ به شرح زیر می باشد:
 ديپلم               1797000ريال
فوق ديپلم        1383000ريال
ليسانس          1093500ریال
فوق لیسانس   673500  ریال

نظرات بسته است