• بازدید امروز: 123,250
  • بازدید دیروز: 142,140
  • کل بازدیدها: 127,864,922

جدید دانلودقرار دادنیروهای حق التدریس 94/95

> اسامی 10 شهر کمتر توسعه یافته تعجیل طبقه رتبه ------------------
1111

تفاوت تطبیق

تفاوت تطبیق نوع اول

ابتداجمع کسورات بازنشستگی  آخرین حکم سال ۸۷ رابدست  می آوریم : (حقوق مبنا -افزایش سنواتی -فوق العاده شغل -سختی کار- فوق العاده جذب – فوق العاده ویژه -حق مسئولیت -جذب مدیران -فوق العاده برجستگی -حداقل دریافتی) و جمع امتیاز حقوق ثابت اولین حکم سال۸۸/۱/۱ را ضربدر ۵۰۰می کنیم هرچه بدست آمده منهای جمع کسورات حکم سال ۸۷می کنیم تفاوت تطبیق هر همکاری بدست می آید.( خود سیستم به طور خودکار عمل می کند فقط برای همکارانی که نحوه ی محاسبه را خواسته بودند اطلاع رسانی گردید.)
البته برای استخدامی های سال ۸۸ به بعد این مبلغ به شرح زیر می باشد:
 دیپلم               ۱۷۹۷۰۰۰ریال
فوق دیپلم        ۱۳۸۳۰۰۰ریال
لیسانس          ۱۰۹۳۵۰۰ریال
فوق لیسانس   ۶۷۳۵۰۰  ریال

نظرات بسته است