25
  • بازدید امروز: 129,800
  • بازدید دیروز: 119,210
  • کل بازدیدها: 121,009,812

جدید دانلودقرار دادنیروهای حق التدریس 94/95

> اسامی 10 شهر کمتر توسعه یافته تعجیل طبقه رتبه ------------------

همه چیزاز کارگزینی

دانلودگزارش رتبه عالی 1394

****      

گزارش بالای 28 سال

گزارش خام حقوق بگیر

گزارش خام معیل

گزارش خام بدون حقوق 94/95

ment);

تفاوت تطبیق

تفاوت تطبیق نوع اول

ابتداجمع کسورات بازنشستگی  آخرین حکم سال ۸۷ رابدست  می آوریم : (حقوق مبنا -افزایش سنواتی -فوق العاده شغل -سختی کار- فوق العاده جذب – فوق العاده ویژه -حق مسئولیت -جذب مدیران -فوق العاده برجستگی -حداقل دریافتی) و جمع امتیاز حقوق ثابت اولین حکم سال۸۸/۱/۱ را ضربدر ۵۰۰می کنیم هرچه بدست آمده منهای جمع کسورات حکم سال ۸۷می کنیم تفاوت تطبیق هر همکاری بدست می آید.( خود سیستم به طور خودکار عمل می کند فقط برای همکارانی که نحوه ی محاسبه را خواسته بودند اطلاع رسانی گردید.)
البته برای استخدامی های سال ۸۸ به بعد این مبلغ به شرح زیر می باشد:
 دیپلم               ۱۷۹۷۰۰۰ریال
فوق دیپلم        ۱۳۸۳۰۰۰ریال
لیسانس          ۱۰۹۳۵۰۰ریال
فوق لیسانس   ۶۷۳۵۰۰  ریال

نظرات بسته است