• بازدید امروز: 184,240
  • بازدید دیروز: 255,140
  • کل بازدیدها: 115,114,762

جدید دانلودقرار دادنیروهای حق التدریس 94/95

> اسامی 10 شهر کمتر توسعه یافته تعجیل طبقه رتبه ------------------

فرم های محاسباتی حسابداری

 

برای محاسبه  اضافه کاری  فرم ذیل را دانلود نمایید

 

form ezafkari Copy of

برای دانلود  فرم اظها نامه مالیاتی ذیل را دانلود نمایید

ezharname

برای دانلود فرم  ۱-۵  ذیل را دانلود نمایید

 

فرم ۱_۵

نظرات بسته است

همه چیزاز کارگزینی

دانلودگزارش رتبه عالی 1394

****      

گزارش بالای 28 سال

گزارش خام حقوق بگیر

گزارش خام معیل

گزارش خام بدون حقوق 94/95

--------------------