1
  • 19,190
  • 143,670
  • 143,317,912
1111

انتقال

جدید سایت نق انتقالات ده خرداد ماه به بعد باز می رشود

کلیک کنید لینک مستقیم سامانه نقل انتقالات خارج استان

ضوابط انتقال موقت دایم خارج استان 1395

جدول زمانبندی نقل و انتقالات برون استانی سال تحصیلی 95- 96

ردیف

نوع فعالیت

مجری

تاریخ اجرا

1

ابلاغ شیوه نامه

اداره کل امور اداری و تشکیلات

اردیبهشت 95

2

ثبت نام در سامانه و ارایه مدارک به امور اداری منطقه مبداء

متقاضیان

95/3/1

95/4/24

3

کنترل ، بررسی فرم های درخواست و امتیاز بندی متقاضیان و اعلام نظر در سامانه

آموزش و پرورش منطقه مبداء

95/3/16

95/4/31

4

بررسی درخواست متقاضیان و اعلام نظر در سامانه

اداره کل آموزش و پرورش استان مبداء

95/3/20

95/5/7

5

بررسی درخواست متقاضیان و اعلام نظر در سامانه

اداره کل آموزش و پرورش استان مقصد

95/5/2

95/5/20

6

اعلام نتایج نقل و انتقالات

آموزش و پرورش منطقه مبداء

95/5/30

<>

یک نظر بگذارید

%db%8c%d9%81%d9%82
%db%8c%d9%81%d9%82  

قبل از ارسال نتيجه جمع را بگيد *