25

جدید دانلودقرار دادنیروهای حق التدریس 94/95

> اسامی 10 شهر کمتر توسعه یافته تعجیل طبقه رتبه ------------------

همه چیزاز کارگزینی

دانلودگزارش رتبه عالی 1394

****      

گزارش بالای 28 سال

گزارش خام حقوق بگیر

گزارش خام معیل

گزارش خام بدون حقوق 94/95

ment);

انتقال

جدید سایت نق انتقالات ده خرداد ماه به بعد باز می رشود

کلیک کنید لینک مستقیم سامانه نقل انتقالات خارج استان

ضوابط انتقال موقت دایم خارج استان 1395

جدول زمانبندی نقل و انتقالات برون استانی سال تحصیلی 95- 96

ردیف

نوع فعالیت

مجری

تاریخ اجرا

1

ابلاغ شیوه نامه

اداره کل امور اداری و تشکیلات

اردیبهشت 95

2

ثبت نام در سامانه و ارایه مدارک به امور اداری منطقه مبداء

متقاضیان

95/3/1

95/4/24

3

کنترل ، بررسی فرم های درخواست و امتیاز بندی متقاضیان و اعلام نظر در سامانه

آموزش و پرورش منطقه مبداء

95/3/16

95/4/31

4

بررسی درخواست متقاضیان و اعلام نظر در سامانه

اداره کل آموزش و پرورش استان مبداء

95/3/20

95/5/7

5

بررسی درخواست متقاضیان و اعلام نظر در سامانه

اداره کل آموزش و پرورش استان مقصد

95/5/2

95/5/20

6

اعلام نتایج نقل و انتقالات

آموزش و پرورش منطقه مبداء

95/5/30

<>

یک نظر بگذارید

 

قبل از ارسال نتيجه جمع را بگيد *