1
  • 14,770
  • 105,850
  • 152,295,132
1111

حکم بازنشستگان

اخبارآموزش و پرورش

همکارمحترم بازنشسته

سلام علیکم

با عنایت به اینکه از سال 95 پرداخت حقوق بازنشستگان توسط سیستم های سازمان بازنشستگی انجام می پذیرد. لذاجهت دریافت فیش حقوقی  و حکم بازنشستگی به روش زیراقدام فرمائید

1-مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی به نشانه         http://www.cspf.ir/                                                                                         یا در گوگل عبارت صندوق بازنشستگی  تایپ گردد.وآدرس صندوق بازنشستگی قابل نمایش می باشد

  برای ورود به سایت اصلی بازنشستگی

برای ورود به لینک مستقیم  حکم بازنشستگی شما

برای ورد به لینک مستقیم  فیش حقوقی بازنشستگی شما

2-سمت چپ صفحه اصلی سایت برروی حکم یا فیش کلیک کنید

 

 

1111

 

 

3-شماره دفتر کل ،شماره حساب،شماره ملی  مربوط به حقوق بازنشستگی را وارد کنیدو مشاهده فیش و تایید را کلیک نمایید

 

Capture

111

یک نظر بگذارید

%db%8c%d9%81%d9%82
%db%8c%d9%81%d9%82