25

جدید دانلودقرار دادنیروهای حق التدریس 94/95

> اسامی 10 شهر کمتر توسعه یافته تعجیل طبقه رتبه ------------------

همه چیزاز کارگزینی

دانلودگزارش رتبه عالی 1394

****      

گزارش بالای 28 سال

گزارش خام حقوق بگیر

گزارش خام معیل

گزارش خام بدون حقوق 94/95

ment);

گزارش فاقد عکس

با سلام   خدمت همکاران امور اداری کشور ،

مراحل دانلود گزارش فاقد  عکس 1395 عکس

 

1- ابتدا  دانلود کنید

2-در دسک تاپ  ذخیره کنید

3-از حالت زیپ خارج کنید

4- درقسمت گزارش ساز سیستم پرسنلی قرار دهید

5- وگزینه نمایش (به شکل آیکن چرخ دنده کلیک کنید

لینک اصلی- اینجا دانلود کنید گزارش خام فاقد عکس خاص کارگزینی1395

یک نظر بگذارید

 

قبل از ارسال نتيجه جمع را بگيد *