25

جدید دانلودقرار دادنیروهای حق التدریس 94/95

> اسامی 10 شهر کمتر توسعه یافته تعجیل طبقه رتبه ------------------

همه چیزاز کارگزینی

دانلودگزارش رتبه عالی 1394

****      

گزارش بالای 28 سال

گزارش خام حقوق بگیر

گزارش خام معیل

گزارش خام بدون حقوق 94/95

ment);

https://telegram.orgسایت تلگرام

کانال تلگرام  ای پی احکام

برروی تلگرام کلیک کنید ضمنا مطالب  منتشر شده برخی از مطالب عمومی  و استخدام ای پی احکام می باشد.برای همه کاربران محترم می باشد ان شالله در زمینه تخصصی برای هم

کاران امور اداری با کسب مجوز  در آینده اطلاع رسانی خواهد شدگرچه صمیمانه از دوستان امور اداری از قبل ارسال  اطلاعات نمودن قبلا تشکر می نمایم

 آدرس لینک کلیک کنید

یک نظر بگذارید

 

قبل از ارسال نتيجه جمع را بگيد *