25
  • بازدید امروز: 17,510
  • بازدید دیروز: 266,750
  • کل بازدیدها: 120,495,482

جدید دانلودقرار دادنیروهای حق التدریس 94/95

> اسامی 10 شهر کمتر توسعه یافته تعجیل طبقه رتبه ------------------

همه چیزاز کارگزینی

دانلودگزارش رتبه عالی 1394

****      

گزارش بالای 28 سال

گزارش خام حقوق بگیر

گزارش خام معیل

گزارش خام بدون حقوق 94/95

ment);

طبقه اصلی

جدول طبقه    ضمنا مدت سابقه در منطقه محروم ازسال ۱۳۸۸  نصف می گردد

داشتن طبقه ارزشیابی +گردان+ تشویقی ۶ ماه جبهه متوالی + و مدت تعجیل  در ارتقاء طبقه تاثیر دارد و ضمنا مدت سابقه به نسبت نصف آن سابقه تجربی و تدریس حساب می شود

 

مدرک

طبقه

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

پایان ابتدایی

مدت سابقه

۶

۱۲

۱۸

۲۴

        هر۶ سال یک طبقه

سیکل

مدت سابقه

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

       هر۵ سال یک طبقه

دیپلم

مدت سابقه

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

     هر۵ سال یک طبقه

فوق دیپلم

مدت سابقه

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

  هر۵ سال یک طبقه

(لیسانس)

مدت سابقه

۴

۸

۱۲

۱۶

۲۰

۲۴

  هر۴ سال یک طبقه

 (فوق لیسانس)

مدت سابقه

۴

۸

۱۲

۱۶

۲۰

۲۴

  هر۴ سال یک طبقه

دکتری حرفه ای

مدت سابقه

۴

۸

۱۲

۱۶

۲۰

۲۴

هر۴ سال یک طبقه

دکتری تخصصی PHD

مدت سابقه

۴

۸

۱۲

۱۶

۲۰

۲۴

هر۴ سال یک طبقه

نظرات بسته است