• بازدید امروز: 123,520
  • بازدید دیروز: 142,140
  • کل بازدیدها: 127,865,192

جدید دانلودقرار دادنیروهای حق التدریس 94/95

> اسامی 10 شهر کمتر توسعه یافته تعجیل طبقه رتبه ------------------
1111

ادامه تحصیل فرهنگیان

ماموریت آموزشی فرهنگیان ایثارگر

مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۰

باسلام واحترام ؛ عطف به نامه شماره ۵۰۱/۱۸۰۵۳/۵۷۱/ص مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۰ وباتوجه به پرسش های مطرح شده درخصوص ماموریت آموزشی فرهنگیان ایثارگر موارد زیررا به استحضار می رساند :‌

۱-     براساس دستورالعمل شماره ۲۵/۶۸۰۱/۱۸۰ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۹ اعطای ماموریت آموزشی با رعایت شرایط اعلام شده برای فرزند ، خواهر، برادر، پدر، مادر،و همسر شهید مجازاعلام شده است .

۲-     اعطای ماموریت آموزشی به دوره های هم سطح مدرک کنونی مستخدم مندرج درحکم کارگزینی مجاز نیست .

۳-    تعداد واحدهای باقیمانده تا اتمام تحصیلات دردوره کارشناسی ارشدناپیوسته تا چها رنیمسال محدویت ندارد  لیکن  درنیمسال چهارم  به بعد   بیش از ۴ واحد باشد ( با احتساب پایان نامه )

۴-      تعداد واحدهای باقیمانده تا اتمام تحصیلات دردوره کارشناسی پیوسته درنیمسال هشتم به بعد بیش از ۶ واحدباشد

۵-     تعداد واحدهای باقیمانده تا اتمام تحصیلات دردوره کارشناسی نا پیوسته درنیمسال چهارم  به بعد بیش از ۶ واحد باشد

۶-   تعداد تعداد واحدهای باقیمانده تا اتمام تحصیلات دردوره کاردانی ناپیوسته  درنیمسال چهارم  به بعد بیش  از ۶ واحد باشد

۷-  ماموریت آموزشی ایثارگران درحالت استخدام آزمایشی    براساس ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی موضوع مصوبه ۲۳۵۱۰/ت ۱۸۰۶۰ مورخ ۱۰/۸/۷۸ هیات ، در دوران خدمت رسمی آزمایشی نیزامکانپذیر می باشد

۸-   بخشنامه شماره ۵۹۰۳۵/۱۶۰۴ مورخ ۲/۷/۱۳۸۷ مدیرکل حقوقی ودبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور که طی شماره ۴۰/۷۱۰ مورخ ۳/۹/۱۳۷۸ به کلیه ادارات کل ومناطق آموزش وپرورش هم ابلاغ شده مقررنموده است :   …..از آنجا که در تبصره ۲ ماده اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد موضوع تصویبنامه شماره ۶۱۹۵۶/ت ۲۸۱۰۶ مورخ ۶/۱۱/۸۲ مقررگردیده فرزندان شاهد مانند سایر ایثارگران می توانند از ماموریت آموزشی برخوردارشوند ، لذا اعطای ماموریت آموزشی به فرزندان شاهد با رعایت کلیه مقررات بلامانع است ودر مورد ایثارگران ، قرارداشتن آنان در دوران استخدام آزمایشی مانع از اعطای ماموریت آموزشی نخواهد بود.

۹-    درخصوص مهلت اعطای ماموریت آموزشی به ایثارگران ،‌ براساس بخشنامه شماره ۴۷/۶۲۳۲/۶۱۰ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۲ صدور احکام ماموریت آموزشی  ایثارگران  ۱۵ شهریور ماه واجرای آن از اول مهرماه  خواهد بود . رعایت این مهلت درمورد کارکنان ایثارگر اداری وغیرآموزشی الزامی نیست ودرطول سال تحصیلی نیز امکانپذیر است .  لیکن درمورد کارکنان آموزشی  (علی الخصوص آموزگار، دبیر،هنرآموز)  شاغل درمدارس وهنرستان ها که ماموریت آنان موجب اختلال درامورآموزشی مدارس می گردد مجازنیست . علی ایحال ، به صورت استثناء ، درمواردزیر کمیته برنامه ریزی استان می تواند این مهلت را  تمدید یا به صورت موردی مجوز خاص برای افراد صادرنماید :

۸-۱-   تاخیر دراعلام نتایج  ( نتایج قبولی بعداز آغاز سال تحصیلی یا درطول سال تحصیلی  اعلام شده باشد )

۸-شرط اساسی دراعطای ماموریت آموزشی بعداز آغاز سال  تحصیلی ، عدم اخلال درامورآموزشی مدارس است ، لذا کسانی که قبل ازآغاز سال تحصیلی ازنتایج قبولی وتقاضای خودبرای ماموریت آموزشی مطلع  بوده اند ودر مهلت مقرر مراجعه نکرده اند ویا حکم استخدامی آنان درخلال سال تحصیلی صادرشده است مجاز نمی باشد . این افراد می توانند نسبت به اخذ مرخصی تحصیلی درسال اول قبولی ازدانشگاه اقدام نمایند .

بدیهی است افراد موصوف درسال تحصیلی بعد چنانچه واجد شرایط لازم باشند از ماموریت اموزشی برخوردارخواهند بود .

ماموریت آموزشی همسر جانبازان ازکارافتاده کلی

براساس بند ه قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی ، جانبازان ازکارافتاده کلی کسانی هستند که به تشخیص مراجع صالحه (بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی ویا مراجع ذیصلاح نیروهای مسلح ) از کارافتاده کلی شناخته شده وقادر به کارنباشند  معیار برای تصمیم گیری نظر کمیسیون پزشکی بنیاد شهید وامورایثارگران می باشد

اخیرا بعضی ادارات بنیاد شهید وامورایثارگران شهرستان ها به همسر جانبازان گواهی میدهند که ایشان ۵ درصد از کارافتاده است . دراین موضوع چند نکته قابل توجه است که کارافتاده با کارافتاده کلی متفاوت است وهمسرانی می توانند از این امتیاز بهره مند شو.ند که طبق قانون

۱- کارافتاده کلی شناخته شده وقادر به کارنباشند

 معیار برای تصمیم گیری نظر کمیسیون پزشکی بنیاد شهید وامورایثارگران می باشد

؟ آیا همسر آزاده و جانباز ۱۰ درصد مشمول ماموریت آموزشی هست

طبق مفاد بند ۵ صفحه ۴ دستورالعمل شماره ۲۵/۶۸۰۱/۱۸۰ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۹ وسایر مقررات مربوط ، همسر آزاده مشمول تبصره ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد . براساس بند (ه ) قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی، جانبازان ازکارافتاده کلی کسانی هستند که به تشخیص مراجع صالحه (بنیاد شهید وامور ایثارگران ) از کارافتاده کلی شناخته شده وبراساس تصمیم گیری ونظر کمیسیون پزشکی بنیاد شهیدوامورایثارگران قادر به کارنباشند .  بنابراین همسر جانباز غیر ازکارافتاده کلی فاقد توانایی کار، مشمول استفاده از ماموریت آموزشی نمی باشد..

درخصوص اعطای ماموریت آموزشی خارج ازکشور  به فرهنگیان  اطلاع می رساند

براساس بند ۴  صفحه ۴ بخشنامه شماره  ۲۵/۶۸۰۱/۱۸۰ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۹   اعطای ماموریت آموزشی برای خارج از کشور صرفا با  ارائه  مدارک زیر فقط درمورد جانبازان وافرادی که مشمول قانون تسهیلات جانبازان هستند قابل بررسی است :

 اصل گواهی اشتغال به تحصیل ازاداره کل اموردانشجویان خارج وزارت علوم ، تحقیقات  مبنی برادامه تحصیل به صورت  حضوری وتمام وقت -کپی برابر با اصل آخرین حکم کارگزینی  مبنی براستخدام رسمی ( استخدام پیمانی مورد قبول نیست)

فرم ۵۰۲  تایید شده -

اصل گواهی جانبازی  یا افرادی که مشمول قانون جانبازان هستند

 (لازم به توضیح است که رزمنده ، خانواده  شهدا،همسرشهید، همسر جانباز و ….مشمول تسهیلات مقرردرقانون جانبازان نمی باشند نمی توانند ازماموریت اموزشی خارج ازکشور استفاده نمایند

 کپی  مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد

ارائه گواهی (همراه باترجمه )  پذیرش قطعی و غیر مشروط ( ثبت نام قطعی و اشتغال به تحصیل ) موردتایید وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری دررشته وگرایش مورد نیاز ( هرگونه قید وشرطی مانند زبان و….دردادن پذیرش گفته شده باشد مورقبول نیست )

 سپردن وثیقه ملکی وتعهدات لازم موردنیاز وزارت علوم یا آموزش وپرورش برای خروج ازکشور درصورت لزوم وتعهدات لازم برای افرادی که مشکل نظام وظیفه دارند

کسب حدنصاب نمره زبان (نتیجه قابل قبول زبان به شرطی است که بیش از  شش ماه ازپذیرش نگذشته باشد ) کشورهای انگلیسی زبان برای رشته های علوم انسانی ۵/۶ = IELTS وبرای سایر رشته ها ۶= IELTS——  کشورهای غیر انگلیسی زبان برای رشته های علوم انسانی ۵/۵ = IELTS وبرای سایر رشته ها ۵= IELTS یا معادل آن (ارائه گواهی معتبر گذراندن دوره معمول کشور محل تحصیل ) به تشخیص شورای مرکزی بورس وزارت علوم

۱-تمدید مدت مأموریت آموزشی مشروط به شتغال به تحصیل به صورت  حضوری واقامت حداقل ۵/۴ ماه درهرترم یا ۹ ماه دریک سال تحصیلی درکشور محل تحصیل وصرفا تا پایان مدت مجاز قانونی است (این مدت برای دوره دکتری درحال حاضر ۴ سال می باشدکه درصورت ضرورت وتاییدمراجع ذی صلاح (استاد راهنما و دانشگاه مربوط) ‌حداکثر تادونیمسال تحصیلی به این مدت افزوده می شود )

۲ – هیچ‌گونه فوق‌العاده ارزی و ریالی پرداخت نمی‌گردد

۳- تمدید ماموریت اموزشی به شرط اشتغال به تحصیل به صورت حضوری و تمام وقت ؛ پس از کسب رضایت‌مندی از وضعیت تحصیلی ازطریق ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی ومقررات مربوط تاسقف مدت مجاز امکانپذیراست

۴-حقوق و مزایا پس از کسر کسورات قانونی ، از سوی واحد محل خدمت برای مدت یاد شده درایران وبه ریال قابل پرداخت خواهد بود.

 ۵- ضروری است در پایان هر سال یا نیمسال یا فصل ( بر حسب نظام تحصیلی دانشگاه محل تحصیل ) نسبت به ارسال گزارش پیشرفت تحصیلی جامع خود با تأیید استاد راهنما و سرپرستی یا سفارتجمهوری اسلامی ایران در آن کشور اقدام نمایند.

۶-درصورت عدم رضایت از پیشرفت تحصیلی ، عدم ارسال گواهی مذکور،یا وصول گزارش از مراجع ذیصلاح مبنی بر عدم شایستگی از حیث اخلاق یا رفتار متناسب با شأن ایرانی و اسلامی از تمدید آن خودداری شود.

ماموریت آموزشی فرهنگیان   غیر جانباز   برای خارج ازکشور

اعطای ماموریت آموزشی خارج از کشور برای معلمان رسمی جانباز و فرزند شهید وافرادی که مشمول تسهیلات جانبازان می باشند تحت شرایط خاصی قابل بررسی است ولی تعدادی ازسایر ایثارگران هم متقاضی ماموریت آموزشی می شوند که پاسخ زیر درمورد غیر جانبازان صادر شده است :

اداره کل آموزش وپرورش استان قزوین

باسلام واحترام ، عطف به نامه شماره ۴۶۰۰۴۱۰۵۹۷۸ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۱ درخصوص ……….. مبنی بر اعطای ماموریت آموزشی برای خارج ازکشور به اطلاع می رسا ند :

۱- اعطای ماموریت آموزشی به ایثارگران بنابه تصریح تبصره ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری  مشروط به (( مقررات خاص خود )) است ، یعنی هرایثارگری مقررات خاص خودرادارد (مقررات خاص جانباز با برادروخواهر شهید، رزمنده ، همسر شهید ، پدرومادرشهیدو…. متفاوت است) .  براساس مقررات مربوط، چنانچه ایثارگران خارج از ضوابط قانون اعزام دانشجو به خارج ازکشور مصوب ۲۵/۱/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی وبا هزینه شخصی درخارج ازکشور مشغول به تحصیل باشند وزرات  متبوع مکلف به اعطای ماموریت آموزشی نیست .

۲- ماموریت تحصیلی برای خارج از کشور جزء اولویت های وزارت آموزش وپرورش نبوده ومورد موافقت آموزش وپرورش نمی باشد ، به جزجانبازان که طبق قانون خاص آنان وبارعایت مقررات مربوط ، درخصوص جانبازان  واجد شرایط طبق تکلیف قانونی عمل می نماید.

۳- ایشان فاقد شرایط قانون اعزام دانشجو به خارج ازکشور مصوب مجلس شورای اسلامی می باشند .

۴-    کلیه نیازهای آموزش وپرورش درداخل کشور تامین می شودوبه رشته های تحصیلی خارج ازکشورمورد نیاز نمی باشد.

۵-  بند ۴ صفحه ۴ بخشنامه شماره  ۲۵/۶۸۰۱/۱۸۰ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۹  اعطای ماموریت آموزشی برای خارج از کشوربرای فرهنگیان را صرفا برای جانباز ومشمولان قانون تسهیلات جانبازان با ارائه  مدارک ومستندات لازم قابل بررسی  می داند .

باعنایت به موارد فوق ، درصورت احراز شرایط قانونی لازم ایشان می تواند فقط از ماموریت آموزشی  دررشته های مرتبط وموردنیاز دردانشگاه های داخل کشور استفاده نماید

جناب آقای شیرواند                                                                      شماره ۲۵/۲۳۱۷۰۲/۱۸۰  موخ۲ /۱۱/۱۳۹۱

مدیرکل محترم اشتغال وکارآفرینی بنیاد شهید وامور ایثارگران

باسلام و احترام ؛ عطف به نامه شماره ۶۵۳۹/۸۲۰/۵۳۰۱۱مورخ ۲۲/۹/۹۱ درخصوص اعطای ماموریت آموزشی به معلمان واحدهای آموزشی درطول سال تحصیلی به آگاهی می رساند : تبصره ماده ۶۱ قانون مدیریت خدامات کشوری درخصوص اعزام کارمندان دستگاههای اجرایی است ، دانشگاهها وموسسات آموزشی ومعلمان واحدهای آمورشی ، کارمند دستگاههای اجرایی نیستند که هرزمان اراده نمایند بتوانند از ماموریت آموزشی استفاده کنند . این افراد تابع مقررات آموزشی وضوابط خاص خود هستند . علی ایحال ؛ تعطیلی کلاس درس دروسط سال تحصیلی به منظوراعطای ماموریت به معلم شاغل درواحدهای آموزشی که موجب سرگردانی هزاران دانش آموز وصدها کلاس ومدرسه شده وموجب اختلال درامورآموزشی گردد به هیچ وجه امکانپذیر نیست . بدیهی است افراد  واجد شرایط می توانند از تسهیلات درنظر گرفته شده قبل از آغاز سال تحصیلی که امکان تامین جایگزین فراهم است استفاده نمایند . درموردکارمندان اجرایی دستگاه ، طبق حکم کارگزینی اقدام خواهد شد وهیچگونه منعی دراین خصوص وجود ندارد .

اسداله اسدی گرمارودی / رئیس مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی

رونوشت :

مشاورمحترم وزیر ومدیرکل امورشاهد وایثارگران وزارت متبوع جهت اطلاع

اداره کل اموراداری وتشکیلات وزارت متبو ع جهت اطلاع

اداره کل آموزش وپرورش استان خراسان رضوی عطف به نامه شماره ۱۰۰۸۹۲/۶۸۲/۶۰۱ مورخ ۲۹/۷/۹۱جهت اطلاع

شماره ۲۵/۷۰۶۹۹/۱۸۰ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۲

اداره کل اموراداری وتشکیلات

باسلام واحترام

عطف به نامه شماره ۶۷۱۸۶/۷۱۰ مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ درخصوص سرکارخانم ……… به اطلاع می رساند : به استناد تبصره ماده ۳آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون تسهیلات جانبازان مصوب ۱۰/۸/۷۸ هیات وزیران ، دانشجویان جانبازی که در دانشگاه پیام نور پذیرفته شده اند ، می توانند جهت آمادگی برای شرکت در امتحانات پایان هرترم تحصیلی ، باارائه برنامه امتحانات ، فقط حداکثر از یک ماه ماموریت آموزشی استفاده نمایند . لذا اعطای ماموریت آموزشی مستمر به دانشجویان دانشگاه پیام نوربراساس قانون یادشده ودستورالعمل اجرایی ماموریت آموزشی ایثارگران امکانپذیر نمی باشد . بدیهی است درصورت اشتغال به تحصیل دردانشگاهها وموسسات آموزش عالی روزانه ، حضوری وتمام وقت با رعایت سایر ضوابط اعلام شده ، محدودیتی دراعطای ماموریت آموزشی به فرزندان معظم شهدا وجود ندارد .

اسداله اسدی گرمارودی  /  رئیس مرکز برنامه ریزی وآموزش نیروی انسانی

 طول مدت تحصیل در مقاطع مختلف برای همه دوره ها (به جز دوره های دانشگاه پیام نور،نیمه حضوری و مجازی) یکسان بوده و مطابق جدول زیر است:

مقطع تحصیلی (کاردانی معمول۲ سال حداکثر مجاز ۳ سال) ( کارشناسی پیوسته معمول ۴ سال حداکثر مجاز۶ سال ) (کارشناسی ناپیوسته ۲ سال حداکثر مجاز ۳سال ) ،  (کارشناسی ارشد پیوسته ۵ سال حداکثر مجاز ۷ سال )، (دکترای حرفه ای به طور معمول ۷ سال  حداکثر مجاز ۵/۹ سال )

بدیهی است ؛ جانبازان معظم ، فرزند شهید وفرزند جانبازان ۲۵ درصد وبالاتر تا حداکثر  مدت زمان مجاز به تحصیل می توانند از ماموریت آموزشی استفاده کنند

اعطای ماموریت آموزشی به دوره های دانشگاه پیام نور، نیمه حضوری و مجازی امکانپذیرنیست.فقط درموردکارکنانی که اختلال درامورآموزشی ایجاد نکند پایان هرترم تحصیلی حداکثر یکماه باارائه برنامه امتحانات امکانپذیر است

داره کل آموزش وپرورش استان اصفهان

باسلام واحترام؛به پیوست تصویر نامه شماره ۸۲۶۹۹/۳۳۰ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ مشاور محترم وزیر ومدیرکل امور شاهد وایثارگران وزارت متبوع درخصوص ۳ نفراز فرزندان معظم شهدا وافراد مشابه جهت بررسی واقدام قانونی لازم ارسال می گردد. براساس شرایط مندرج دردستورالعمل ماموریت آموزشی ، ارائه مدارک لازم مبنی برحضوری وتمام وقت بودن دوره الزامی است که درستورالعمل یادشده تحت عنوان (تشکیل الزامی کلاسها درطول هفته و حداقل ۲روزکاری درروزهای غیر تعطیل )اعلام گردیده است .

 منظورازاین بند،الزامی بودن شرکت دانشجویان درکلاس های دانشگاه، حداقل در۲روزدرهفته ، بجزروزهای تعطیل رسمی کشوریعنی غیراز روزهای جمعه است . با این توضیح ، چنانچه دانشجوی ایثارگری به صورت حضوری وتمام وقت دردانشگاههایی غیراز پیام نورودردوره هایی غیرازفراگیرودانشپذیر، حداقل دوروزدرهفته اشتغال به تحصیل داشته باشند،امکان اعطای تسهیلات موضوع تبصره ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد .

 دستور فرمایید براین اساس ورعایت سایر شرایط مندرج دردستورالعمل مربوط اقدام گردد.

داره کل آموزش وپرورش استان کرمان    ۱۸۰/۱۲۲۳۶۰/۲۵ مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۷

باسلام واحترام ؛ عطف به نامه شماره۶۰۵۱/۱۹۰۴۱/۳۸۰۰ مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۲ همانگونه که قبلا طی رونوشت شماره  ۲۵/۱۶۵۷۰۴/۱۸۰ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۰ اعلام شده است : با عنایت به مصوبه شماره ۴۴۳۹۵ت ۲۳۸۲۹ مورخ ۴/۱۰/۷۹ هیات محترم وزیران مبنی برحذف ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان ، موضوع تصویب نامه شماره ۲۳۵۱۰ ت ۱۸۰۶۰ مورخ ۱۰/۸/۷۸ ، الزام به سپردن سند تعهد برای ماموریت آموزشی  جانبازان منتفی می باشد. علاوه برآن به لحاظ اینکه طبق تبصره ۲ماده ۱۳ اصلاحیه آیین نامه اجرایی  ویژه فرزندان شاهد (۶۱۹۵۶۰ ت ۲۸۱۰۶ مورخ ۱/۱۱/۸۲ هیات محترم  وزیران) وماده ۹ آیین نامه شماره ۲۶۲۷۵۶/۴۱۴۵۹ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸هیات وزیران موضوع ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد وفرزندان جانبازان ۲۵ درصد وبالاتر، مقررات حاکم برماموریت آموزشی جانبازان در مورد فرزندان شاهد وفرزندان جانباز ۲۵ درصد وبالاتر نیز لازم الاجراست و همچنین براساس قسمت ,,ک  ,,ازبند ۷ قانون بودجه ۱۳۸۹،  فرزندان شهدا ازکلیه امتیازات مقرردر قوانین مختلف برای جانبازان ۵۰ درصد وبالاتربه استثناء موارد مصرح درقانون برخوردارمی شوند، براین اساس،سه گروه ازایثاران شامل : (جانباز، فرزندشهید ،  فرزند جانباز۲۵ درصد وبالاتر) درمورد ماموریت آموزشی نیاز به سپردن تعهد ندارند . بدیهی است تعهدات مصرح درسایر قونین مانند قانون آموزش رایگان ، قانون متعهدین  خدمت ، تعهدات ریز نمره موضوع ماده ۴ قانون متعهدین و…. به قوت خود باقی است

اداره کل آموزش وپرورش استان  سیستان وبلوچستان   ۱۸۰/۱۲۲۰۶۵/۲۵  مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۶

با سلام واحترام ، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۱۶۱۱۷/۳۳۰ مورخ ۹/۶/۱۳۹۲ مشاورمحترم وزیر و مدیرکل امورشاهد وایثارگران همراه با تصویر درخواست ضمیمه ی آن درخصوص ماموریت آموزشی آقای ……… جهت بررسی واقدام قانونی لازم ارسال می گردد. نظربه اینکه به استنادبند ۹ مصوبه شماره ۲۶۲۷۵۶/۴۱۴۵۹ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸هیات وزیران موضوع آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد وفرزندان جانبازان ۲۵ درصد وبالاتر ، مقررات حاکم برماموریت آموزشی جانبازان در مورد فرزندان شاهد وفرزندان جانباز۲۵ درصد وبالاتر نیز لازم الاجراست بنابراین فرزند جانباز ۲۵ درصد وبالاترمی تواند مشمول استفاده از ماموریت آموزشی تاپایان مقطع تحصیلی مربوط قرارگیرد .

طبق آئین نامه آموزشی وزارت علوم ، حداکثر مدت مجاز تحصیل وبه تبع آن مدت مجاز ماموریت آموزشی دردوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ۲/۵ سال (پنج نیمسال)خواهد بود .

 

 

 

 

 

داره کل آموزش وپرورش استان اصفهان    ۱۸۰/۱۲۲۰۳۹/۲۵ مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۶

با سلام واحترام ، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۱۵۵۹۱/۳۳۰ مورخ ۶/۶/۱۳۹۲ مشاورمحترم وزیر و مدیرکل امورشاهد وایثارگران همراه با تصویر درخواست سرکارخانم  ………… جهت بررسی واقدام قانونی لازم ارسال می گردد.

 طبق مفاد بند ۵ صفحه ۴ دستورالعمل شماره ۲۵/۶۸۰۱/۱۸۰ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۹ وسایر مقررات مربوط ، همسر آزاده مشمول تبصره ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد، لیکن همسر جانباز ازکارافتاده کلی غیر قادربکار می تواند از تسهیلات قانونی مربوط برخوردارشود .

 براساس بند (ه ) ماده ۲ قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی، جانبازان ازکارافتاده کلی کسانی هستند که به تشخیص مراجع صالحه (بنیاد شهید وامور ایثارگران) ازکارافتاده کلی شناخته شده وبراساس تصمیم گیری ونظر کمیسیون پزشکی بنیاد شهیدوامورایثارگران قادر به کارنباشند .

 بنابراین همسر جانبازانی که توانایی کاردارند  مشمول استفاده از ماموریت آموزشی نمی باشند

دیرکل محترم امورمجلس  ۱۸۰/۹۳۷۴۱/۲۵ مورخ ۱۳۹۲/۵/۱۲

باسلام واحترام؛ عطف به نامه شماره ۲۱۵/۷۰۴۸۸/۸۲۰ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ درخصوص خانم ………. وسایر افراد مشابه ، به استحضار می رساند : اعطای بورسیه برای دوره های منجر به مدرک تحصیلی ، عقد قرارداد یا هرگونه پرداخت هزینه به دانشگاهها دردوره های مشابه که منجر به مدرک تحصیلی می شود فاقد مجوز قانونی است وامکانپذیر نمی باشد .

داره کل آموزش وپرورش استان خوزستان       ۲۵/۱۳۸۹۴۸/۱۸۰ مورخ ۳/۷/۱۳۹۲

باسلام واحترام ؛ به پیوست تصویر نامه شماره ۱۳۸۷۴۵/۳۳۰مورخ ۳/۷/۹۲ اداره کل امور شاهد وایثارگران بانضمام درخواست خانم ……فرزند جانباز ۷۰ درصد شاغل درمنطقه …….آن اداره کل ارسال می گردد. خواهشمنداست دستور فرمایید با عنایت به بند ۹ مصوبه شماره ۲۶۲۷۵۹/۴۱۴۵۹ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هیات وزیران ، وصراحت قانونی اعلام شده ، مشابه سایر جانبازان معززاقدام شود .

شماره ۱۸۰/۱۵۰۸۱۲/۲۵ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۲

اداره کل آموزش وپرورش استان سمنان

باسلام واحترام ؛ عطف به نامه شماره ۴۰۴/۳۲۰۳۶/۶۳۱ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲همانگونه که قبلا طی رونوشت شماره  ۲۵/۱۶۵۷۰۴/۱۸۰ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۰ اعلام شده است : با عنایت به مصوبه شماره ۴۴۳۹۵ت ۲۳۸۲۹ مورخ ۴/۱۰/۷۹ هیات محترم وزیران مبنی برحذف ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان ، موضوع تصویب نامه شماره ۲۳۵۱۰ ت ۱۸۰۶۰ مورخ ۱۰/۸/۷۸ ،  الزام به سپردن سند تعهد برای ماموریت آموزشی  جانبازان منتفی می باشد . علاوه برآن به لحاظ اینکه طبق تبصره ۲ماده ۱۳ اصلاحیه آیین نامه اجرایی  ویژه فرزندان شاهد (۶۱۹۵۶۰ ت ۲۸۱۰۶ مورخ ۱/۱۱/۸۲ هیات محترم  وزیران) وماده ۹ آیین نامه شماره ۲۶۲۷۵۶/۴۱۴۵۹ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸هیات وزیران موضوع ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد وفرزندان جانبازان ۲۵ درصد وبالاتر، مقررات حاکم برماموریت آموزشی جانبازان در مورد فرزندان شاهد وفرزندان جانباز ۲۵ درصد وبالاتر نیز لازم الاجراست و همچنین براساس قسمت ,,ک  ,,ازبند ۷ قانون بودجه ۱۳۸۹،  فرزندان شهدا ازکلیه امتیازات مقرردر قوانین مختلف برای جانبازان ۵۰ درصد وبالاتربه استثناء موارد مصرح درقانون برخوردارمی شوند، براین اساس،سه گروه ازایثارگران شامل : (جانباز، فرزندشهید ،  فرزند جانباز۲۵ درصد وبالاتر) درمورد ماموریت آموزشی نیاز به سپردن تعهد ندارند . بدیهی است تعهدات مصرح درسایر قوانین مانند قانون آموزش رایگان ، قانون متعهدین  خدمت ، تعهدات ریز نمره موضوع ماده ۴ قانون متعهدین و…. به قوت خود باقی است    .

شماره ۱۸۰/۱۴۳۲۴۳/۲۵ مورخ ۱۳۹۲/۷/۸

آموزش وپرورش استان یزد

باسلام واحترام ؛ به پیوست تصویر نامه شماره ۱۳۲۹۰۸/۷۱۰ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۲ اداره کل اموراداری وتشکیلات بانضمام درخواست آن اداره کل درخصوص آقای جمال عابد نیا جانبازمعظم شاغل درآن اداره کل ارسال می گردد . باعنایت به قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی، همچنین شرایط ومقررات خاص موجود( احاله شده درتبصره ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری) ، جانبازان معزز می توانند برای پایان نامه های دروه کارشناسی ارشد ودکتری دانشگاههای روزانه حضوری وتمام وقت حداکثر تا دونیمسال تحصیلی پس از ثبت نام وتمدید واحد پایان نامه از ماموریت آموزشی استفاده نمایند . برای دوره پایان نامه ، الزامی به حضور فیزیکی دانشجو درکلاس های درسی دانشگاه نمی باشد . احراز شرایط جانبازی با ارائه گواهی لازم از بنیاد شهید وامورایثارگران برعهده محل خدمت است .

مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۶ شماره ۱۸۰/۱۵۱۵۳۰/۲۵

مدیرکل محترم امور مجلس

باسلام واحترام ؛ عطف به نامه شماره ۱۲۷۷۹۶/۸۲۰ مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۲ درپاسخ به درخواست آقای ……. مبنی براعطای ماموریت آموزشی برای ادامه تحصیل درخارج از کشور  به اطلاع می رساند  به استناد ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی،اعزام کارمندان دستگاههای اجرائی برای طی دوره‌های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی می‌گردد با هزینه دستگاههای مربوطه واستفاده ازماموریت آموزشی ممنوع می‌باشد .

چنانچه ایشان عضوهیات علمی دانشگاه شهید رجایی هستند ، اتخاذ تصمیم درخصوص اعضای هیات علمی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی براساس ضوابط مصوب هیات امنای دانشگاهها وقوانین مربوط می باشد که راسا باید ازدانشگاه ذی ربط پی گیری نمایند

نظرات بسته است