آخرین اخبار : 

اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی

اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی

    آآدرس کانال کليک کنيد https://telegram.me/wwwapahkam_ir   اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی ادارات شهرستانها ومناطق اداره آموزش وپرورش بجنورد اداره آموزش وپرورش شیروان اداره آموزش وپرورش اسفراین اداره آموزش وپرورش مانه و سملقان اداره آموزش وپرورش رازو جرگلان اداره آموزش وپرورش فاروج اداره آموزش وپرورش جاجرم اداره آموزش وپرورش گرمه ...