آخرین جزئیات شرایط بازنشستگی در قانون تامین‌اجتماعی

آخرین جزئیات شرایط بازنشستگی در قانون تامین‌اجتماعی

بازنشستگی
محمد محمدی معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی:یک کارمند که پس از پایان ساعات اداری کار میکند،مشمول دریافت پول اضافی برای کار اضافه درمجموعه است، اما این اضافه کار نوعی فوق‌العاده محسوب نمیشود. مجموعه کارفرمایان در صورت استخدام نیرو یا کارگر اعم از روزمزد،کارمزد، ساعتی، استخدام دائم و قرارداد کار معین باید لیست حق بیمه را درچهارچوب […]

محمد محمدی معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی:یک کارمند که پس از پایان ساعات اداری کار میکند،مشمول دریافت پول اضافی برای کار اضافه درمجموعه است، اما این اضافه کار نوعی فوق‌العاده محسوب نمیشود.
مجموعه کارفرمایان در صورت استخدام نیرو یا کارگر اعم از روزمزد،کارمزد، ساعتی، استخدام دائم و قرارداد کار معین باید لیست حق بیمه را درچهارچوب قانون تامین اجتماعی به سازمان ارسال کنند و هرگونه مزایا در مقابل انجام کار مستلزم پرداخت و ارسال حق بیمه توسط کارفرما است.
درصورتی که بیمه‌شده به صورت غیرارادی بیکار شود،مشمول بیمه بیکاری است و در دوره بیکاری باتوجه به سنوات پرداخت حق‌بیمه و نیز در نظر داشتن وضعیت تجردو تاهل از ۶ تا ۵۰ ماه مطابق با قانون مربوطه مقرری بیکاری دریافت خواهد کرد.
کارفرما مشمول «قانون کار» نمیشود. به عبارت دیگر،اخراج برای این قشر مفهومی نداشته و بر این اساس بیمه بیکاری نیز پرداخت نمیشود، اما سایر بیمه‌شدگان مشمول قانون کار بوده وباید ۳ درصد اضافی به همراه ۲۷درصد (برای این گروه)پرداخت شود.

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت