ابلاغ شیوه نامه سامان‌دهی نیروی انسانی آموزش و پرورش برای سال تحصیلی ۱۴۰۰،۱۴۰۱

ابلاغ شیوه نامه سامان‌دهی نیروی انسانی آموزش و پرورش برای سال تحصیلی 1400،1401
ابلاغ شیوه نامه سامان‌دهی نیروی انسانی آموزش و پرورش برای سال تحصیلی ۱۴۰۰،۱۴۰۱ وزارت آموزش و پرورش، شیوه نامه سامان‌دهی نیروی انسانی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها، ابلاغ کرد. به گزارش ایسنا، در راستای تحقق سیاست­ های کمی و کیفی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش و […]

ابلاغ شیوه نامه سامان‌دهی نیروی انسانی آموزش و پرورش برای سال تحصیلی ۱۴۰۰،۱۴۰۱

وزارت آموزش و پرورش، شیوه نامه سامان‌دهی نیروی انسانی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها، ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، در راستای تحقق سیاست­ های کمی و کیفی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش و با تأکید بر سامان­دهی بهینه منابع انسانی، ارتقای کمیت و کیفیت فعالیت‌های آموزشی و تربیتی و به منظور تمهید مقدمات برای شروع سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، از سوی وزارت آموزش و پرورش، «شیوه نامه سامان دهی نیروی انسانی»، به منظور اجرا به ادارت کل استان ابلاغ شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در این شیوه نامه توجه به نکات زیر ضروری ذکر شده است؛

مسئولیت اجرای مفاد مندرج در شیوه نامه برعهده مدیر کل آموزش و پرورش استان است.

راهبری برنامه‌ها پس از تصویب در کارگروه توسعه مدیریت استان، برعهده حوزه منابع انسانی است.

نظارت و ارزیابی برنامه در ستاد، از سوی معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع، صورت خواهد پذیرفت.

شیوه نامه سامان‌دهی نیروی انسانی را از اینجا مشاهده کنید.

1/5 (1 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

تبلیغات متنی

پشتیبانی سایت