احتمال د ائمی شدن حکم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

احتمال د ائمی شدن حکم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
علیرضا حیدری(نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری): تکالیف قوانین برنامه‌ای به استناد مصوبات مجلس تا پایان برنامه تضمین می‌شود؛ ️خلا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه حس می‌شد و از طرفی در برنامه ششم یک حکم موقت بود و تکلیف بلند مدتی برای صندوق‌ها ایجاد نمی‌کرد. با این واقعیت که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در […]

علیرضا حیدری(نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری):

تکالیف قوانین برنامه‌ای به استناد مصوبات مجلس تا پایان برنامه تضمین می‌شود؛ ️خلا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه حس می‌شد و از طرفی در برنامه ششم یک حکم موقت بود و تکلیف بلند مدتی برای صندوق‌ها ایجاد نمی‌کرد.

با این واقعیت که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه پیش‌نویس برنامه توسط نهاد دولت ارائه نشده بود و خلا آن حس می‌شد، کمیسیون برنامه و بودجه ورود نمود و در قالب نقطه نظرات خود کمیسیون این مصوبه را انجام داد که باید برای تبدیل به قانون برنامه‌ای به صحن علنی مجلس برود.

البته ظاهرا حکم برنامه‌ای قانون ندارد و احتمال دارد که دائمی شود ولی علی‌القاعده این مصوبه اتفاق افتاده است.

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت