ادامه تحصيلي كاركنان دولت به شرط

ادامه تحصيلي كاركنان دولت به شرط

رئيس مركز برنامه ريزي منابع انساني و فناوري اطلاعات وزارت آموزش و پرورش :

ادامه تحصيلي كاركنان دولت به شرط رعايت ماده ۶۱ قانون خدمات كشوري و نياز دستگاه امكان پذيراسترئيس مركز برنامه ريزي منابع انساني و فناوري اطلاعات وزارت آموزش وپرورش گفت : ادامه تحصيل كاركنان دولت از جمله فرهنگيان ، به شرط رعايت ماده ۶۱ قانون خدمات كشوري و مصوبه شوراي عالي اداري كشور ، براساس نياز آموزش و پرورش امكان پذير مي باشد و مانعي براي ادامه تحصيلي آنان با رعايت قوانين و مقررات مربوط وجود ندارد .

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ؛ محمدحسين سليمي جهرمي درخصوص وضعيت افراد پذيرفته شده درآزمون استخدامي سال گذشته آموزش و پرورش ، اظهار كرداستخدام پيماني سال ۱۳۹۴ در آموزش وپرورش ، به استناد ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگيان و براساس مجوز شماره ۱۳۵۳۲ مورخ هفتم ارديبهشت ماه ۹۴ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور صورت گرفته و ، استخدام افراد پذيرفته

شده منوط به گذراندن دوره يكساله مهارت آموزي و كسب گواهي صلاحيت حرفه معلمي مي باشد.

وي با رد ادعاي برخي رسانه ها درخصوص بلاتكليف بودن استخدام اين افراد ، تصريح كرد : استخدام پيماني افراد پذيرفته شده درآزمون ، پس از موفقيت در دوره ي مهارت آموزي ، از تاريخ يك مهرماه سال ۹۵ خواهد بود . و اين افراد بعد از طي دوره يكساله مهارت آموزي و موفقيت درآزمون و ارزشيابي پاياني به استخدام پيماني آموزش و پرورش درخواهند آمد .

رئيس مركز برنامه ريزي منابع انساني و فناوري اطلاعات با بيان اين كه موضوع استخدام سال ۹۴ هيچ ارتباطي به مجوزهاي استخدامي سال ۹۵ ندارد ، خاطر نشان كرد: هرگونه استخدام در دستگاه هاي اجرايي كشور از جمله آموزش و پرورش ، منوط به رعايت مفاد ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه كشور مي باشد كه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با رعايت ساير ضوابط و مقررات صادر مي شود.

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت