ارزش روز سهام عدالت امروز ۱۵ فروردین ۱۴۰۳

ارزش روز سهام عدالت امروز ۱۵ فروردین ۱۴۰۳

امروز چهارشنبه (۱۵ فروردین ۱۴۰۳)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۸ میلیون ۳۱۴ هزار و۳۹ تومان رسید. بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولا، فملی، نوری، شپنا،سیستم،فارس، ثفارس صورت گرفت و شاخص های تجلی، وسپهر،فزر،آریان،سپیدار،خاور،آریا بیشترین تاثیر را […]

امروز چهارشنبه (۱۵ فروردین ۱۴۰۳)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۸ میلیون ۳۱۴ هزار و۳۹ تومان رسید.

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولا، فملی، نوری، شپنا،سیستم،فارس، ثفارس صورت گرفت و شاخص های تجلی، وسپهر،فزر،آریان،سپیدار،خاور،آریا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

شاخص کل بازار بورس نیز با ۵۶۴۱ واحد افزایش در ارتفاع ۲.۲۵۰.۹۰۶ و شاخص هم  وزن در ارتفاع ۷۵۹.۶۹۶ واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس۳۸۴۳ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۷۸۰۶هزار میلیارد تومان قرار داد.

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۵ فروردین ۱۴۰۳

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۵ فروردین ۱۴۰۳) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و۷۳ هزار و۸۶۰ تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

 سهامی قیمت پایانی هر سهم 

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار
فارس ۷۶۳ ۲۲۹۲
شگویا ۱۷۹۰ ۴۷
شاوان ۱۸۱۵ ۴
دانا ۳۱۲ ۱۶
بنیرو ۲۶۷ ۳
رمپنا ۱۲۵۵ ۱۳۷
اخابر ۱۰۸۵ ۲۳۹
کگل ۴۴۸ ۱۰۴
حکشتی‌ ۱۲۲۹ ۷۸
فولاد ۵۰۸ ۲۵۲۰
فولاژ ۷۴۵ ۷۳
فخوز ۴۰۵ ۲۹۶
ساراب ۳۵۷۴ ۳
ورنا ۷۷۴ ۳
حپترو ۲۴۸۷ ۱
کچاد ۴۶۸ ۱۸۱
وپست ۸۰۵ ۱۶
مارون ۱۵۵۴۵ ۴۷
شپنا ۵۸۶ ۱۰۰۸
شتران ۳۱۲ ۲۰۹۰
شبندر ۱۱۱۴ ۹۱۲
بسویچ ۴۹۰ ۹
وبملت ۲۳۶ ۲۹۹
وبصادر ۲۰۱ ۱۴۰۰
خودرو ۳۱۴ ۴۷
وتجارت ۱۴۸ ۱۷۸۸
 فایرا ۵۶۲ ۳۱
شراز ۱۲۹۴ ۴
جم ۵۱۳۹ ۴۱
فملی ۷۰۰ ۱۴۷۳
سدشت ۹۶۹۱ ۸
بفجر ۲۲۲۵ ۳۸
وتوصا ۱۰۶ ۱۲
شبریز ۱۲۹۳ ۱۵
خساپا ۲۸۴ ۳۹
لکما ۱۲۳ ۲۲
بترانس ۲۰۴ ۳

 

ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۵ فروردین ۱۴۰۳

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت