اصلاح پرداخت های مناسبتی و رفاهی در مصوبه ضوابط اجرایی مزایای جانبی کارکنان دستگاه‌های اجرایی

اصلاح پرداخت های مناسبتی و رفاهی در مصوبه ضوابط اجرایی مزایای جانبی کارکنان دستگاه‌های اجرایی

اصلاح پرداخت های مناسبتی و رفاهی در مصوبه ضوابط اجرایی مزایای جانبی کارکنان دستگاه‌های اجرایی
اصلاح پرداخت های مناسبتی و رفاهی در مصوبه ضوابط اجرایی مزایای جانبی کارکنان دستگاه‌های اجرایی اصلاح پرداخت های مناسبتی و رفاهی در مصوبه ضوابط اجرایی مزایای جانبی کارکنان دستگاه‌های اجرایی (بخشنامه شماره ۸۷۲۰۴ مورخ ۱۳/۰۸/۱۴۰۲ سازمان اداری و استخدامی کشور) تمامی دستگاه‌های اجرایی پیرو بخشنامه شماره ۱۲۹۹۳۲/۶۱۵۹۲ مورخ ۲۴/۰۷/۱۴۰۲ معاون اول رئیس‌جمهور (موضوع ابلاغ ضوابط […]

اصلاح پرداخت های مناسبتی و رفاهی در مصوبه ضوابط اجرایی مزایای جانبی کارکنان دستگاه‌های اجرایی

اصلاح پرداخت های مناسبتی و رفاهی در مصوبه ضوابط اجرایی مزایای جانبی کارکنان دستگاه‌های اجرایی
اصلاح پرداخت های مناسبتی و رفاهی در مصوبه ضوابط اجرایی مزایای جانبی کارکنان دستگاه‌های اجرایی

اصلاح پرداخت های مناسبتی و رفاهی در مصوبه ضوابط اجرایی مزایای جانبی کارکنان دستگاه‌های اجرایی (بخشنامه شماره ۸۷۲۰۴ مورخ ۱۳/۰۸/۱۴۰۲ سازمان اداری و استخدامی کشور)

تمامی دستگاه‌های اجرایی

پیرو بخشنامه شماره ۱۲۹۹۳۲/۶۱۵۹۲ مورخ ۲۴/۰۷/۱۴۰۲ معاون اول رئیس‌جمهور (موضوع ابلاغ ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی) جدول تکمیلی ذیل، جایگزین جدول شماره (۳) موضوع ماده (۱۱) ضوابط مذکور می‌شود:

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت