اضافه شدن شغل «متصدی خدمات عمومی» به مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی کشور

اضافه شدن شغل «متصدی خدمات عمومی» به مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی کشور الحاق شغل «متصدی خدمات عمومی» به مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی کشور (بخشنامه شماره ۲۴۲۳۳ مورخ ۹/۵/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور) فایل بخشنامه متصدی بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۰۴‏‏/۰۵‏‏/۱۴۰۰ […]

اضافه شدن شغل «متصدی خدمات عمومی» به مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی کشور

الحاق شغل «متصدی خدمات عمومی» به مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی کشور (بخشنامه شماره ۲۴۲۳۳ مورخ ۹/۵/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور)

فایل بخشنامه متصدی

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۰۴‏‏/۰۵‏‏/۱۴۰۰ بنا به پیشنهاد معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی كشور و به استناد تبصره «۱» ماده (۷۰) و ردیف‌های «۱» و «۲» بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات كشوری با اضافه‌كردن شغل «متصدی خدمات عمومی» در مجموعه مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی كشور (موضوع بخشنامه شماره ۳۶۸۶۶۸ مورخ ۲۱‏/۰۷‏/۱۳۹۹) با توجه به تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط تصدی این شغل به شرح پیوست (ممهور به مهر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) برای تصدی مشمولان ذی‌ربط موافقت كرد.
🔰 تعریف، وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط احراز شغل متصدی خدمات عمومی

جمشید انصاری- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت