اطلاعیه دوره برون سازمانی

رئیس محترم اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی باسلام و احترام؛ در اجرای بخشنامه ۲۳۴۴۴۳/۱۸۰- ۱۳/۱۲/۹۶،  مقتضی است با توجه به ضرورت  اتخاذ رویۀ واحد و اقدام هماهنگ در«برون سپاری اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت» و « شرکت فرهنگیان در دوره های آموزشی برون سازمانی»، ترتیبی اتخاذ فرمایید که بخشنامۀ مذکور به ادارات، […]

رئیس محترم اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی

باسلام و احترام؛ در اجرای بخشنامه ۲۳۴۴۴۳/۱۸۰- ۱۳/۱۲/۹۶،  مقتضی است با توجه به ضرورت  اتخاذ رویۀ واحد و اقدام هماهنگ در«برون سپاری اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت» و « شرکت فرهنگیان در دوره های آموزشی برون سازمانی»، ترتیبی اتخاذ فرمایید که بخشنامۀ مذکور به ادارات، مناطق و نواحی تابعه نیز ارسال شود و راهبردها و راهکارهای آن برای مدیران استان و رؤسای ادارات آموزش و پرورش و مسئولان حوزه آموزش نیروی انسانی تشریح و تبیین گردد.

 

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟
پشتیبانی سایت