جزئیات جدید درباره مبلغ عیدی ۱۴۰۲ بازنشستگان تامین اجتماعی

جزئیات جدید درباره مبلغ عیدی ۱۴۰۲ بازنشستگان تامین اجتماعی

اعلام ​مبلغ دقیق عیدی 1402 بازنشستگان تامین اجتماعی
جزئیات جدید درباره مبلغ عیدی ۱۴۰۲ بازنشستگان تامین اجتماعی   هیچ گونه منع قانونی از پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد؛ اما کارفرما باید رسید پرداخت با امضای کارگر را داشته باشد. همانگونه که از عنوان آن مشخص است، در پایان هر سال، کارفرمایان مکلف به پرداخت عیدی و پاداش […]

جزئیات جدید درباره مبلغ عیدی ۱۴۰۲ بازنشستگان تامین اجتماعی

 

اعلام ​مبلغ دقیق عیدی 1402 بازنشستگان تامین اجتماعی

هیچ گونه منع قانونی از پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد؛ اما کارفرما باید رسید پرداخت با امضای کارگر را داشته باشد.

همانگونه که از عنوان آن مشخص است، در پایان هر سال، کارفرمایان مکلف به پرداخت عیدی و پاداش مربوط به آن سال به کارگران زیرمجموعه خود هستند.

در اجرای ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۶ اسفند ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی ضوابط مربوط به میزان، نحوه محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران به‌شرح زیر اعلام می‌شود؛

ماده ۱ ـ کلیه کارفرمایان مکلفند به هریک از کارگران خود به‌نسبت یک سال کار معادل شصت روز (دو ماه) آخرین مزد به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

اما گاهی دیده شده است که کارفرمایان عیدی و سنوات را ماهیانه پرداخت می کنند. حال این سوال مطرح است که آیا پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهیانه امکان دارد؟

کارشناسان بازار کار می گویند هیچ گونه منع قانونی از پرداخت ماهانه عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد. اما نکته مهمی که کارفرمایان باید رعایت کنند وجود قبض حقوقی و فرم تسویه ماهانهایی که در آن پرداخت موارد فوق به تفکیک ذکر شده باشد و به امضای کارگرنیز رسیده باشد.

میزان عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲

در بخش قبل به بررسی « بازنشستگان تامین اجتماعی » و « مستمری بگیران تامین اجتماعی » پرداخته و توضیح دادیم که اگرچه این دو کلمه با یکدیگر تفاوت داشته، اما گاهی  کلمه مستمری بگیر برای توصیف هر دو گروه، مورد استفاده قرار می گیرد. اکنون در این بخش به توضیح میزان عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲ می پردازیم.

نحوه محاسبه عیدی سال ۱۴۰۲ بازنشستگان تامین اجتماعی و مستمری بگیران تامین اجتماعی، همانند سال های گذشته بودغ؛ با این توضیح که، هر ساله در بهمن ماه، هیات وزیران، اقدام به تشکیل جلسه ای کرده که در آن جلسه، مبلغ عیدی کارمندان کشوری، لشکری، بازنشستگان کشوری و لشکری و میزان عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی را تعیین و تصویب نموده و عیدی این گروه ها بر اساس این مصوبه پرداخت می شود.

میزان عیدی ۱۴۰۲ بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و مبلغ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی با بیست سال سابقه، در جلسه بهمن ماه ۱۴۰۲ هیات دولت به بحث گذاشته شده و همانند عیدی کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ توسط هیات دولت تصویب و اعلام گردید.

برابر مصوبه هیات وزیران، مبلغ عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲ و مبلغ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی با بیست سال سابقه، یک میلیون و ششصد هزار تومان، تعیین و تصویب گردید. علت تعیین این سقف آن است که برابر بودجه سال ۱۴۰۲ که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مبلغ عیدی کارمندان، ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال معادل یک میلیون و ششصد هزار تومان تعیین و تصویب گردید.

 

 

برای صدور «حکم بازنشستگی» چه کنیم؟

تا چندسال قبل، مراحل ارائه درخواست بازنشستگی و بررسی پرونده و سوابق بیمه‌ای متقاضیان بازنشستگی عادی، مستلزم چندین نوبت مراجعه حضوری بیمه‌شده و از نظر زمانی نیز بسیار طولانی بود که با توسعه خدمات غیرحضوری تأمین‌اجتماعی، این فرآیند به‌صورت غیرحضوری و در مدت زمان بسیار کوتاه‌تر انجام خواهد شد

شرایط بازنشستگی زنان بیمه تامین اجتماعی تغییر کرد؟

 

بازنشستگی حسب بند «۱۵» ماده «۲» قانون تامین اجتماعی، «عدم اشتغال بیمه‌شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون» تعریف شده است. «سن» و «سابقه بیمه‌پردازی» یا همان سنوات پرداخت بیمه، دو معیار احراز شرایط بازنشستگی در قانون مذکور هستند.

در صورتی که مستمری استحقاقی فرد بر اساس این بند کمتر از حداقل حقوق سال مربوطه باشد تا حداقل حقوق ارتقاء خواهد یافت.

همچنین باید گفت که شرایط بازنشستگی برای تمام بیمه شدگان اعم از بیمه شدگان اجباری، اختیاری و حرف و مشاغل آزاد یکسان است. محمدحسن زدا، سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی نیز به این پرسش که آیا بازنشستگی بیمه شدگان در صنوف مختلف متفاوت است؟ اینگونه پاسخ داده است که «صنوف مختلف تصور می‌کنند بازنشستگی‌شان تفاوت دارد؛ در حالی که اینطور نیست. نانوا، قناد و در هر شغل دیگری طبق قانون تامین اجتماعی بازنشستگی برای مردان با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه و برای زنان با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه امکان پذیر بوده و این قانون برای همه است.»

افزود: «البته اگر شغلی سخت و زیان‌آور باشد، فرد باید به کمیته‌های سخت و زیان آور در ادارات کار که محل تشخیص آن است مراجعه کند. فرد مشمول قانون سخت و زیان آور با ۲۰ سال سابقه خدمت متوالی یا ۲۵ سال سابقه خدمت متناوب بدون شرط سنی می‌تواند بازنشسته شود.»

قاعده کلی برای بازنشستگی اینگونه است که بیمه‌شده می‌تواند به سازمان تامین‌اجتماعی درخواست بازنشستگی دهد و کارفرما نمی‌تواند بازنشستگی کارگر خود را تقاضا کند. صرفا در یک مورد کارفرما می‌تواند خواستار بازنشستگی کارگر خود شود و آن هم در موردی است که سن کارگر بیمه‌شده حداقل پنج سال از زمان قانونی بازنشستگی گذشته باشد که این موضوع برای بانوان ۶۰ سالگی است. یعنی کارفرما می‌تواند از سازمان بخواهد که کارگر زن خود را که به ۶۰ سالگی رسیده بازنشسته کند.

شرایط بازنشستگی درقانون تأمین اجتماعی

براساس ماده ۷۶ قانون، مشمولان این قانون در صورت دارا بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت:

– حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی دارا باشند.

– سن مرد به ۶۰ سال تمام و سن زن ۵۵ سال تمام رسیده باشد .

در ادامه به صورت خلاصه به شرایط و انواع بازنشستگی زنان و مردان اشاره می شود:

شرایط و نحوه بازنشستگی مردان

۱- فرد تحت پوشش با ۶۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌تواند با حداقل حقوق پایه و بیشتر بازنشسته شود.

۲- فرد تحت پوشش با ۶۰ سال سن و زیر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه متناسب با تعداد سال‌های پرداخت حق بیمه بازنشسته می‌شود.

۳-فرد تحت پوشش با ۶۰ سال سن و ۱۰ سال سابقه

* در شرایطی که فرد زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد می‌تواند سابقه خود را با خرید حق بیمه تکمیل کرده و با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شود.

۴- فرد تحت پوشش با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با حقوق کامل باز نشسته می‌شود.

۵-فرد تحت پوشش بدون شرط سنی با ۳۵ سال سابقه خدمت می‌تواند بازنشسته شود.

* حداکثر سابقه برای پذیرش و محاسبه در تعیین مستمری ۳۵ سال است.

شرایط و انواع بازنشستگی زنان.

شرایط سنی بازنشستگی برای زنان پنج سال از آقایان کمتر است. به این معنی که زنان با سن کمتری می‌توانند بازنشسته شوند.

در مورد سابقه لازم برای بازنشستگی نیز عموما شرایط برای زنان و مردان یکسان است، ولی در چند مورد برای زنان از نظر سابقه شرایط سهل‌تری در نظر گرفته شده است.

نکته سوم مربوط به وجود شرایط همزمان سن و سابقه برای بازنشستگی زنان است. به این معنا که به غیر از سه مورد (بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، بازنشستگی جانبازان و بازنشستگی با ۳۵ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه) قاعده اصلی در بازنشستگی تحقق توامان شرط سن و سابقه در احراز بازنشستگی است.

۱- فرد تحت پوشش با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه می‌تواند بازنشسته شود.

۲-فرد تحت پوشش با ۵۵ سال سن و حداقل ۲۰ سال سابقه می‌تواند درخواست بازنشستگی کند.

۳-فرد تحت پوشش با ۴۲ سال سن برای مشمولان قانون کار و ۲۰ سال سابقه می‌تواند بازنشسته شود.

*در خصوص این گروه از بیمه شدگان، در صورتی که مستمری استحقاقی از حداقل حقوق سال مربوطه کمتر باشد، تا حداقل حقوق افزایش نمی یابد.

۴- فرد تحت پوشش با داشتن ۳۵ سال سابقه بدون شرط سنی می‌تواند بازنشسته باشد.

۵- فرد تحت پوشش اگر معلول عادی باشد می‌تواند با ۴۵ سال سن و با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه تقاضای بازنشستگی کند.

۶- فرد تحت پوشش بازنشستگی با داشتن ۵۵ سال سن با حداقل۱۰ سال سابقه متناسب با سنوات پرداخت حق‌بیمه می‌تواند بازنشسته شود.

* در این حالت بیمه‌شده می‌تواند با ۱۰ سال سابقه و بیشتر تا ۲۰ سال، درخواست بازنشستگی کند که مستمری وی به میزان سنوات پرداخت حق‌بیمه خواهد بود (بین ۱۰ تا ۲۰ روز حقوق). در این صورت ماده ۱۱۱ قابل اجرا نیست و چنانچه حقوق وی از حداقل پایین‌تر باشد، مستمری تا حداقل حقوق افزایش نمی‌یابد.

* بانوانی که سن آن‌ها به ۵۵ سال رسیده، ولی زیر ۱۰ سال سابقه دارند می‌توانند با پرداخت حق‌بیمه سنوات کسری تا ۱۰ سال سابقه، با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شوند که در این صورت نیز چنانچه حقوق آن‌ها از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار کمتر باشد، ترمیم نخواهد شد.

شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور

طبق قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامتی) اشتغال داشته اند و در هر مورد حق بیمه مذکور را به سازمان پرداخته باشند، بدون شرط سنی می توانند تقاضای بازنشستگی کنند.

همچنین چنانچه کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی قبل از رسیدن بیمه شده شاغل در کارهای سخت و زیان آور به سابقه مقرر (۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب برای کارهای سخت و زیان آور) فرسایش جسمی و روحی وی را ناشی از اشتغال به کارهای سخت و زیان آور تشخیص دهند، فرد بیمه شده می تواند درخواست بازنشستگی کند. بر این اساس هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور ۱.۵ سال محاسبه خواهد شد.

 

چقدر این خبر مفید بود؟ راضی هستید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 3 / 5. تعداد امتیاز: 2027

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

 1. بابا اینهمه روزه خونی کافیه مابازنشستگان زمانی که شماشیرخواره بودیدتمام هم وغم اداری راطی کردیم وهمه موارد راماهابه شماآموزش دادیم ولی حضرت عباسی حقه بازی نداشتیم که به شماهاانتقال بدیم به
  خداصادق بودیم حالا نمیدانم این یک موردراشماکجادوره دیدوسلام

  به این نظر امتیاز بده
 2. سلام حقوق مستمربگیران و وکارافتاده تامین اجتماعی خیلی کم است بایداضاف بشود با سختی زندگی می کنیم وسایل ارزان کند دیگرظلم نکند حالا عیدی طبق برنامه تورم پرداخت بشود وسایل گران شده بر حال مشکلات برای مردم شده این مشکل حل کنید

  به این نظر امتیاز بده
 3. من.هیجده.سال.سابقه.بیمه.سخت.وزیان.اوردترم.کلی.تامین.اجتماعی.برایم.حساب.نمیکند.خواشمندم.منرا.راهنمای.ف ماید

  به این نظر امتیاز بده
 4. اگه کسی متوجه شد مبلغ دقیق عیدی بازنسشتکان دراین متن،بمن هم اطلاع بده،

  به این نظر امتیاز بده
 5. سلام من ۲۰ سال سابقه بیمه دارم و ۴۶ سالمه میخواستم بدونم با چند روز حقوق میتونم بازنشست بشم در ضمن شاغل نیستم خودم بیمه رو پرداخت میکنم بیمه من مشاغل آزاد هست قبلا کار می‌کردم.

  به این نظر امتیاز بده
 6. سلام چرا با وجود اینکه گفتن حقوق کارکنان قراردادی درطی مرخصی زایمان کامل پرداخت میشه
  اما هنوزم دوسوم پرداخت میکنن ؟؟ب کجا باید اعتراض کرد

  به این نظر امتیاز بده
 7. چرا‌به‌تبصره‌وماده‌میپردازید‌عدد‌عیدی‌راواقعا‌خبرداری‌دریک‌کلمه‌تمام‌کن‌

  به این نظر امتیاز بده
 8. باسلام خیلی مفید بود ممنون ولی خبری از مبِلغ عیدی ۱۴۰۲ بازنشستگان تامین اجتماعی نبود لطفا اگر تیتر میزنید

  به این نظر امتیاز بده
 9. سلام،
  اینهمه توضیح و تفسیر دادین، بخاطر عیدی سال ۱۴۰۲ ؟
  هنوز عیدی ۱۴۰۱ رو ندادن، مسخره کردین؟

  به این نظر امتیاز بده
 10. سلام اگر کسی درمشاغل سخت وزیان آورشاغل باشه وجانباز ۲۵درصدنیزباشد بازنشستگی اودرزمان بازنشستگی ازنظرارفاق سنوات بازنشستگی چگونه میباشد.یعنی بااون ارفاق حدود۴سال جانبازان ۲۵درصد وحدود۲تا۴سال برای مشاغل سخت وزیان آور ازنظرسنی بایدبه چه سنی رسیده باشد.باتشکر عباسعلی مرادی .

  به این نظر امتیاز بده
 11. سلام وعرض ادب
  بنده۶سال سابقه عادی وبلافاصله ۲سال سابقه خرید خدمت سربازی وبلافاصله بعد از آن ۱۵سال سابقه سخت وزیان آور دارم وکه جمع سوابق من با احتساب سخت وزیان آور بالغ بر ۳۰سال است و تمام این سوابق پشت سر هم و متوالی است وسن کنونی من ۴۳سال است آیا میتوانم درخواست بازنشستگی کنم
  ؟؟

  به این نظر امتیاز بده
 12. اصلا از عیدی خبری نبود سرکاری بود اسکل کردی بازنشسته های بیچاره رل

  به این نظر امتیاز بده
 13. سلام من ۵۸ سالمه ۱۳سال بیمه پرداخت کردم الان بیکارم وچون سن بالایی دارم جایی کار بهم نمیدهند میتوانم تقاضای بازنشستگی بدم واگر میتوانم حقوقم چقدر می‌شود قبلاً پرسیدم جوابی نگرفتم

  به این نظر امتیاز بده
 14. الان این خبر عیدی بازنشستگان بود کل طول تفسیر اخرش معلوم نشد عیدی چه مبلغی هست

  به این نظر امتیاز بده
 15. چرا هر جمله رو ده بار تکرار کردی ؟؟؟ حالا لازم نیست متن طولانی تر بشه به زور 😡😡رسانه ی زرد درپیت

  به این نظر امتیاز بده
 16. بازنشستگان مستمری بگیر تامین اجتماعی نابود شدند زندگی ما با این حقوق کم در حال نابودی است لطفاً عیدی ما را مانند کارگران پرداخت کنید

  به این نظر امتیاز بده
پشتیبانی سایت