افراد بالای ۵۰ سال بخونند

افراد بالای ۵۰ سال بخونند

🔻افراد بالای ۵٠ سال بخوانند. 🔸 کارشناس سازمان تامین اجتماعی: اگر شخصی بالای ۵۰ سال سن و فاقد بیمه باشد نمی تواند از بیمه مشاغل آزاد استفاده نکند. تنها از طریق بیمه اجباری می تواند برای خود سابقه ایجاد کند.سن افراد برای ثبت نام در بیمه مشاغل آزاد از ۱۸ سال تا ۵۰ سال است. […]

🔻افراد بالای ۵٠ سال بخوانند.

🔸 کارشناس سازمان تامین اجتماعی: اگر شخصی بالای ۵۰ سال سن و فاقد بیمه باشد نمی تواند از بیمه مشاغل آزاد استفاده نکند. تنها از طریق بیمه اجباری می تواند برای خود سابقه ایجاد کند.سن افراد برای ثبت نام در بیمه مشاغل آزاد از ۱۸ سال تا ۵۰ سال است.

🔸 ️ به عنوان مثال اگر شخصی ۵۱ سال سن داشته باشد برای اینکه بتواند از بیمه مشاغل آزاد استفاده کند باید حتما یک سال سابقه و یا کسی که ۵۵ سال سن دارد باید ۵ سال بیمه داشته باشد.

🔸 ️ یعنی اگر کارگری به عنوان مثال ۵۲ سال سن و فاقد بیمه باشد، حتی اگر بیمه اجباری برای او رد شود در آینده نمی تواند از بیمه مشاغل آزاد استفاده کند.

🔸 ️ نکته مهم: اگر قبل از ۵۰ سالگی به مدت یک سال از این نوع بیمه ها داشته باشید ( بیمه اجباری، خانه دار، بیمه دانشجویی، اختیاری، مشاغل آزاد) در زمان ۵۱ سالگی می توانید بیمه مشاغل آزاد را ادامه دهید.

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت