افزایش کمک هزینه عائله مندی #فقط برای مزدوجین اول فروردین ۱۴۰۱ به بعد

افزایش کمک هزینه عائله مندی #فقط برای مزدوجین اول فروردین 1401 به بعد
افزایش کمک هزینه عائله مندی #فقط برای مزدوجین اول فروردین ۱۴۰۱ به بعد در اجرای جزء ۱۲ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند پ ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰، امتیاز کمک هزینه عائله مندی مزدوجین جدید (اول فروردین ۱۴۰۱ به بعد) به میزان ۲ […]

افزایش کمک هزینه عائله مندی #فقط برای مزدوجین اول فروردین ۱۴۰۱ به بعد

در اجرای جزء ۱۲ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند پ ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰، امتیاز کمک هزینه عائله مندی مزدوجین جدید (اول فروردین ۱۴۰۱ به بعد) به میزان ۲ برابر ۲۴۳۰ امتیاز معادل (۸٫۱۴۷٫۷۹۰) ریال و کمک هزینه اولاد فرزندان متولد شده از تاریخ مذکور ( اول فروردین ۱۴۰۱ به بعد) به میزان ۳ برابر ۹۴۵ امتیاز معادل (۳٫۱۶۸٫۵۸۵) ریال محاسبه و پرداخت می‌شود.

کمک هزینه ازدواج و فوت در سال ۱۴۰۱ (۲۱٫۷۹۴٫۵۰۰) ریال اس

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت