امیدواریم تا اسفندماه آزمون استخدامی ماده ۲۸  برگزارشود

امیدواریم تا اسفندماه آزمون استخدامی ماده ۲۸  برگزارشود

استخدام ماده 28
امیدواریم تا اسفندماه آزمون استخدامی ماده ۲۸  برگزارشود 👤باقرزاده معاون پرورشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش درباره جذب نیروهای جدیددانشگاه فرهنگیان گفت: 🔹به طبع عقب ماندگی نیروی انسانی در بخش آموزشی با وجود سالی ۷۵ هزار نیروی بازنشسته و تنها جذب سالانه ۲۵ هزار نفر معلم از طریق دانشگاه فرهنگیان وجود دارد که امسال […]

امیدواریم تا اسفندماه آزمون استخدامی ماده ۲۸  برگزارشود

👤باقرزاده معاون پرورشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش درباره جذب نیروهای جدیددانشگاه فرهنگیان گفت:
🔹به طبع عقب ماندگی نیروی انسانی در بخش آموزشی با وجود سالی ۷۵ هزار نیروی بازنشسته و تنها جذب سالانه ۲۵ هزار نفر معلم از طریق دانشگاه فرهنگیان وجود دارد که امسال به دستور رهبری این عدد به ۳۰ هزار نفر رسیده که مطمئنا این میزان جبران خروجی‌های آموزش و پرورش را نمی‌دهد و این عقب مادگی در جذب نیروهای آموزش و پرورش وجود دارد.

🔹وی ادامه داد: لذا آزمون استخدامی باید تا چند سال انجام گیرد تا این عقب ماندگی مقداری جبران شود و ورودی با خروجی هم خوانی داشته و تناسب در این زمینه ایجاد گردد و‌امیدواریم آزمون بعدی تااسفندماه برگزار شود.

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت