امیدواریم صحرایی از مکه کار رتبه بندی را انجام دهند

امیدواریم صحرایی از مکه کار رتبه بندی را انجام دهند

صحرایی
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: علی رغم وعده وزیر آموزش و پرورش تغییری در رتبه بندی معلمان داده نشده است. امیدواریم همچنان که ایشان در مکه حضور دارند از همان مکه این اقدام را انجام دهند

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: علی رغم وعده وزیر آموزش و پرورش تغییری در رتبه بندی معلمان داده نشده است. امیدواریم همچنان که ایشان در مکه حضور دارند از همان مکه این اقدام را انجام دهند

آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت