انتشار دفترچه آزمون استخدامی افراد دارای معلولیت قبل از روز جهانی معلول

انتشار دفترچه آزمون استخدامی افراد دارای معلولیت قبل از روز جهانی معلول

استخدام معلولین جزییات استخدام
انتشار دفترچه آزمون استخدامی افراد دارای معلولیت قبل از روز جهانی معلول 🔖 عرب اسدی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی گفت:شرایط استفاده افراد داری معلولیت در دستگاه فراهم شده و دستگاه ها می تواند از این ظرفیت و دارای قابلیت استفاده کند تا آنها را از مستمری گیری رها شوند. 🔸 ما منتظر […]

انتشار دفترچه آزمون استخدامی افراد دارای معلولیت قبل از روز جهانی معلول

🔖 عرب اسدی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی گفت:شرایط استفاده افراد داری معلولیت در دستگاه فراهم شده و دستگاه ها می تواند از این ظرفیت و دارای قابلیت استفاده کند تا آنها را از مستمری گیری رها شوند.

🔸 ما منتظر این هستیم که دستگاه ها شغل محله و چه افرادی را می خواهند، اعلام کنند تا دفترچه این آزمون تنظیم شد، مهلت زمانی قبل از روز جهانی معلول دفتر چه آزمون را تنظیم و منتشر کنیم.

🔸 در ادامه علی افشاری گفت: در جلسه ای، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان اداری استخدامی و دیگر دستگاه‌ها حضور داشتند سازمان بازرسی از سازمانهای مجری مطالبه اجرای قانون ۳ درصد استخدام را کرد و در آن جلسه مقرر شد برای اولین بار اولین آزمون اختصاصی برای معلولان برگزار شود.

🔸 براساس قانون ۳۰ درصد از پست های اپراتور و مسئول دفتر و تلفنچی در دستگاههای اجرایی باید به معلولان اختصاص پیدا کند که تاکنون به این بهانه که این پست ها از ساختارهای دولتی حدف شده اند اجرا نشده است.

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت