انتشار دفترچه تکمیل ظرفیت آزمون استخدام دبیر و هنرآموز آموزش و پرورش تصویر

انتشار دفترچه تکمیل ظرفیت آزمون استخدام دبیر و هنرآموز آموزش و پرورش تصویر

انتشار دفترچه تکمیل ظرفیت آزمون استخدام دبیر و هنرآموز آموزش و پرورش تصویر
به زودی؛ انتشار دفترچه تکمیل ظرفیت آزمون استخدام دبیر و هنرآموز آموزش و پرورش 📋 معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش: باتوجه به پیام‌ها و درخواست‌های مکرر داوطلبان درمورد تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی دبیری و هنرآموز، بنابر هماهنگی‌های انجام شده و پیگیری‌ها در هفته‌های گذشته، به‌زودی دفترچه تکمیل ظرفیت منتشر خواهد شد. ۰/۵ (۰ […]

به زودی؛ انتشار دفترچه تکمیل ظرفیت آزمون استخدام دبیر و هنرآموز آموزش و پرورش
انتشار دفترچه تکمیل ظرفیت آزمون استخدام دبیر و هنرآموز آموزش و پرورش تصویر

📋 معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش: باتوجه به پیام‌ها و درخواست‌های مکرر داوطلبان درمورد تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی دبیری و هنرآموز، بنابر هماهنگی‌های انجام شده و پیگیری‌ها در هفته‌های گذشته، به‌زودی دفترچه تکمیل ظرفیت منتشر خواهد شد.

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت