اپلیکیشن سوال ضمن خدمت کار آفرینی هفته سوم

اپلیکیشن سوال ضمن خدمت کار آفرینی هفته سوم

 

۲۰۰ نمونه سوال هفته سوم  سوالات پایانی

 (((ضمن خدمت کار آفرینی))

بصورت نرم افزار موبایل در موبایل خوددتان نصب کنید

بدون توجه به کلمه هشدار  روی گزینه کلیک بالا اپلیکیشن دوره کار آفرینی در موبایل خودتتان نصب کنید

 

پشتیبانی سایت