این کارگران در انتظار افزایش حقوق باشند/ احکام جدید بالاخره صادر شد

این کارگران در انتظار افزایش حقوق باشند/ احکام جدید بالاخره صادر شد

این کارگران در انتظار افزایش حقوق باشند/ احکام جدید بالاخره صادر شد
این کارگران در انتظار افزایش حقوق باشند/ احکام جدید بالاخره صادر شد طرح طبقه‌بندی اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق بیش از سه سال است که در سازمان امور استخدامی معطل مانده است. ایلنا: نمایندگان اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق در ارتباط با حقوق و مزایای مزدی خود گفتند: آخر شهریورماه بالاخره احکام حقوقی سال جدید […]

این کارگران در انتظار افزایش حقوق باشند/ احکام جدید بالاخره صادر شد

طرح طبقه‌بندی اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق بیش از سه سال است که در سازمان امور استخدامی معطل مانده است.

ایلنا: نمایندگان اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق در ارتباط با حقوق و مزایای مزدی خود گفتند: آخر شهریورماه بالاخره احکام حقوقی سال جدید بعد از چند ماه تاخیر صادر شد.

کلاه زردها افزودند: با این حال، از سطح حقوق و دستمزد خود راضی نیستیم چون قانون در ارتباط با دستمزد ما رعایت نشده است؛ بیش از سه سال است که طرح طبقه‌بندی مشاغل برای اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق در سازمان امور استخدامی کشور معطل مانده است و حاضر به تصویب و اجرای آن نیستند.

به گفته این فعالان کارگری، با اجرای طرح طبقه‌بندی حقوق ماهانه کلاه زردها به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد اما گویا سازمان امور استخدامی اراده‌ای برای این مهم ندارد.

نمایندگان اپراتورها می‌گویند: طرح طبقه‌بندی حق مسلم اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق است، بایستی دستمزدها مطابق با سابقه، تخصص و مهارت کارگران افزایش یابد.

آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت