بازخوردهای جلسه دوم دوره ضمن خدمت دفاع مقدس

بازخوردهای جلسه دوم دوره ضمن خدمت دفاع مقدس

باز خوردهای جلسه دوم دوره ضمن خدمت دفاع مقدس  بازخورد کلی جلسات – عراق در تهاجم به جمهوری اسلامی ۵ هدف کلان داشت – زمینه سازی در دو بخش تقسیم می شود یک بخشی زمینه سازی سیاسی است یک بخشی هم زمینه سازی نظامی است – ارتش بعث عراق در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ هجوم گسترده

باز خوردهای جلسه دوم دوره ضمن خدمت دفاع مقدس 

بازخورد کلی جلسات

عراق در تهاجم به جمهوری اسلامی ۵ هدف کلان داشت

زمینه سازی در دو بخش تقسیم می شود یک بخشی زمینه سازی سیاسی است یک بخشی هم زمینه سازی نظامی است

– ارتش بعث عراق در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ هجوم گسترده را به مرزهای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد ولی  از ابتدای سال ۵۸ تا ۳۱ شهریور ۵۹  به پاسگاههای  مرزی را و آبادی های مرزی داشت

-عراق در خوزستان (ماموریت سپاه ۳)سپاه ۳ بیشترین ماموریت و بیشترین توان ارتش عراق را داشت

بیشترین هدف گرفتن  خوزستان و توسط بر اروند رود و دستیابی بر آبهای  شمالی خلیج فارس به همین خاطر از۵ لشگر عمده و بسیار قوی و  ۲   لشگرمکانیزه و ۳ لشکر زرهی در اختیار داشت

– فتح المبین در۲/۱/۶۱ انجام شد ۹/۱/۶۱به پایان رسید این عملیات در غرب رودخانه کرخه غرب دزفول و شوش انجام شد. ٢۴٠٠کیلو مترمربع ازاد شد

 

بازخورد فیلم اول

 

اولین علت حمله عراق ادعای رژیم بعث عراق به وجود اختلافات مرزی است صدام ادعا داشت که قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر که قرارداد مرزی است این قرارداد در زمان ضعف بعث عراق صادر شد و حقوق آنها نادیده گرفته شد به همین خاطر خودش را محق می دانست که با اقدام نظامی به حق خودش برسد

دومین علت جنگ مقایسه وضعیت سیاسی اقتصادی  و نظامی که بین ایران و عراق انجام داد خودش را در شرایط مطلوب می دید و در یک تحلیل نبرد برداشتش این بود که رقیب را خوب می شناسد خودش را هم خوب می شناسد در نتیجه پیروز قطعی جنگ هست .

دلیل سوم  جنگ تحریک وتشویق کشورهای عرب منطقه و سیاستهای قدرتهای بزرگ است چرا که قدرتهای بزرگ امریکا با تهاجم رژیم بعث عراق موافق بود

چهارمین علت  علم صدام بود علم صدام به تهاجم نظامی امریکا علیه ایران لذا پیش دستی کرد تا پشتیبانی امریکا و بلوک غرب را هم داشته باشد صدام علم پیدا کرده بود به اینکه امریکا پس از تسخیر لانه جاسوسی  توسط دانشجویان پیرو خط امام شکستش در حمله مستقیم به طبس شکست کودتای معروف کودتای پایگاه شهید نوژه همدان علم پیدا کرد به اینکه امریکا قصد تهاجم نظامی به ایران دارد لذا پیش دستی کرد حال که هدف من با هدف امریکا در یک راستا هست پشتیبانی آمریکا و غرب را هم خواهم داشت به همین دلیل این مجموع عواملی است که رژیم بعث عراق تصمیم می گیرد به ایران حمله کند .

بازخورد فیلم دوم

 زمینه سازی نظامی :

هدف اول : رزمایش و تست و تمرین ارتش عراق برای آمادگی در تهاجم به جمهوری اسلامی ایران

هدف دوم : ارزیابی عکس العمل مرزبانان ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از طریق تعارضات محدودی که اتفاق می افتد میزان آمادگی ما را بسنجد

ظرف مدت یک سال و نیم بیش از ۶۸۸ مورد تعارض زمینی به ما داشت و ظرف همین مدت ۵۴۴ مورد تعرض دریایی داشت ۲۵۲ مورد تعرض هوایی داشت

در اثر این تعرضات ما بیش از ۱۶۵۶ شهید تقدیم کردیم قبل از جنگ ۱۶۵۶ شهید تقدیم شد ۶۵۱ اسیر هم ما قبل از جنگ از ما گرفت ۲۷۷۵ نفر مجروح داشتیم

– سیاستهای استکبار جهانی اروپای غربی و امریکا در مقابل انقلاب اسلامی که بتوانند با جنگ انقلاب اسلامی را به شکست بکشانند صدام را تحریک کردند اقدامات صدام از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا شروع جنگ دلالت می کند به این برداشت و استناد قابل توجه  ای است برای اینکه ببینیم فقط صدام نبود که با ما می جنگید آنها هم تحریک کردند هم تشویق کردند هم  پشتیبانی کردند هم طراحی کردند

بازخورد فیلم سوم

شناخت استانهای مرزی همه مستحضر هستید که مرز بین جمهوری اسلامی ایران و عراق چیزی حدود ۶۰۰کیلومتر است ،استان آذرباییجان غربی از دلامپرداغ مرز ایران و ترکیه و عراق شروع میشود و استان کردستان ،استان کرمانشاه ،استان ایلام و استان خوزستان است این پنج  استان مدنظر است .

– لشکر پیاده عبارت است از بیشترین نفرات پیاده و تعداد تانک کمتر دارند و لشکر مکانیزه یک لشکری است که علاوه بر تانک نفر بر دارد و نیروهای پیاده با نفر بر معمولا جا به جا میشوند

– لشکر های زرهی لشکر هایی است که بیشترین تانک را در اختیار دارد بنابراین لشکرهای پیاده در مناطق صعب العبورو کوهستانی استفاده میشوند

– ارتش عراق هدفش  گرفتن  اروند رود بود چون ماموریت اصلی عراق لغو قرادداد ۱۹۷۵ و مالکیت بر اروند رود و در نهایت شناخت ساحل شرقی اروند بود به عنوان مرز مشترک دو کشور و به همین منظور عراق بایستی استان خوزستان را تصرف کند اما از آن که نمیتوانست تمامی  نیرو هایش را معطوف به استان خوزستان کند

بازخورد فیلم چهارم

– لشگر ۱۰زرهی :ماموریت تصرف شهراندیمشک و گرفتن شمالی استان سیستان

لشگر ۱ مکانیزه : ماموریت تصرف شهر دزفول و پایگاه هوایی دزفول

لشکر ۹ زرهی :ماموریت تصرف شهر بستان و سوسنگرد و حمیدیه و نهایتا شهر اهواز

– لشکر ۵ مکانیزه : ماموریت تصرف قسمت جنوبی شهر اهواز

– لشکر ۱۰ زرهی ماموریت داشت از محل اتصال استان ایلام به خوزستان در منطقه ایی به نام موصیان به سمت شرق حرکت کند و از مرز بگذرد و از منطقه عین خشک و دشت عباس حرکت کند و نهایتا در ارتفاعات علی گره زر عبورکند و در پل نادری از رودخانه کرخه عبور کند به سمت شرق و به سمت شرق اندیمشک و از آنجا به سمت شمال برود وپادگان  دوکوهه و نهایتا تنگ حسینیه که گلوگاه شمالی استان خوزستان است تصرف کند

بازخورد فیلم پنجم

ثامن الائمه در تاریخ ۶٠/٧/۵ تا تاریخ ۶٠/٧/٧ انجام شد در شمال آبان در اراضی به وسعت ١۵٠km مربع ازاد شد و مهمترین دستاورد شکست حصر آبادان بود

دومین عملیات طریق القدس در تاریخ ۶٠/٩/٨ تا تاریخ ۶٠/٩/١۵ انجام شد در غرب سوسنگرد ٣۵٠kmمربع آزاد شد به اضافه اینکه شهر بُستان و تنگه کذابه هم آزاد شد

دستاوردهای عملیات ثامن الائمه : ١- ١۵٠ kmاز زمین ازاد شد ٢- حصر ابادان شکسته شد ٣- تعداد زیادی غنیمت به دست ما افتاد۴- حدود ١۶٠٠ اسیر گرفته شد و این اسرا برای اولین بار در ایران رژه رفتن ۵- از همه مهمتر افزایش روحیه رزمندگان به گونه ای که به خود باوری رسیدند که ما میتوانیم سایر مناطق اشغالی را هم ازاد کنید

– دستاوردهای عملیات طریق القدس: ١- شهر بستان و تنگه چزابه ازاد شد ٢- با ازاد سازی این دو شهر. فاصله افتادن بین نیروهای عراقی  در شمال و جنوب خوزستان و دیگه ممتد نبود و نمیتوانستند کاری را انجام دهند٣- ما برداشت نیرو مردیم از این منطقه که بتوانیم در جای دیگر وارد عمل شویم به این ترتیب عملیات سوسنگرد یا طریق القدس ظرف مدت یک هفته تا ٨ هشت روز تمام شد و ٣۵٠kmازاد شد علاوه بر غنائم ۵٠٠ اسیر هم به اسارت گرفتیم

بازخورد فیلم ششم

دستاوردهای عملیات بیت  المقدس : * ازادسازی شهر خرمشهر بعد از ١٩ ماه* آزاد سازی شهر هویزه

* ازادی پنج هزارو چهارصد کیلومتر مربع از اراضی اشغالی* ازادی جاده اهواز به خرمشهر و راه آهن اهواز به خرمشهر * به خط مرز رسیدن و تامین صدو هشتاد کیلومتر مربع از خط مرز * شکست نیروهای عراقی و آزادی خوزستان

دستاوردها فتح المبین : *خارج شدن شهر دزفول و اندیمشک از تیرس توپخانه و موشک* ازاد شدن جاده اندیمشک به اهواز و راه آهن اندیمشک به اهواز به گونه ای که دیگه تردد و عبورو مرور خوب انجام میشد *آزادی ارتفاعات مهم منطقه و سایت پدافند هوایی در ارتفاعات ابوصلیبی خات*۱۶۰۰۰ هزار اسیر و غنائم نو : تانک نفر بر خودرو و توپخانه

4/5 ( 1 نظر )

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۱
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصرت اله ناظمی چهارشنبه , ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۷

بسیار مطالب خوب است اموزندهاست

.