بازخورد جلسه سوم ضمکن خدمت شیوه های تربیت فرزند در خانواده

باز خوردهای جلسه سوم دوره ضمن خدمت شیوه های تربیت فرزند در خانواده          

 

 

    بازخورد کلی جلسات           

برای هر اقدام تربیتی نیاز به شناخت خصوصیات مرتبط با آنها را داریم
-نمی توان قواعد تربیتی را تدوین کرد
-هر اقدام و روش تربیتی باید متناسب با اوضاع و احوال و شرایط مربوطه از جمله شرایط زندگی و خصوصیات شخصیتی تعریف و به کار برده شود
-شخصیت ما در روان و رفتار منعکس می شود به این دلیل به شخصیت یک سازمان روانی گفته می شود
-ما در آموزش یاد می دهیم و در این روند انتظار تغییر داریم
-فرد سه یا چهار دوره اساسی زندگی دارد که تغییرات اساسی و بنیادی در ساختار و فرآیندهای شناختی به وجود می آید.
-در بررسی و تحلیل انسان ۳ راس را باید در نظر گرفت :جسمی و حرکتی – روانی و فردی – ابعاد اجتماعی
– هسته خود محوریت تفکر اندیشه ها و افکار را شکل می دهد

 

جلسه اول  بازخورد فیلم اول 

-اگر ما به قواعد رشد و تحول شخصیتی و روانی کودکان و نوجوانان را بدانیم تبعا پرورشکاران موفق تری خواهیم بود
-دانستن قواعد تحول روانی و رفتاری فرزندان ما را در تربیت و تعلیم بهتر آنها کمک می کند
-بعضی از اقدامات و روشها در بعضی از دوره ها مفید خواهد بود در حالی که ممکن است همان اقدامات در اوضاع دیگر مفید نباشد
-تعریف شخصیت : هر فرد (انسان) دارای شخصیت است کسی بی شخصیت نیست بلکه تفاوت در شخصیت است
-افراد از نظر ویژگی ها و خصوصیات فردی با هم متفاوت هستند

جلسه دوم 

 

بازخورد فیلم دوم -شخصیت عبارت است از یک سازمان منسجم و غیر متجانس
-شخصیت ما یکپارچه است اما متنوع و دارای ابعاد مختلف و متعدد است
-ابعاد شخصیت : *بعد جسمی *بعد جسمی –حرکتی*بعد هیجانی یا عاطفی
-مجموعه ای از اطلاعات در زندگی را ما به دست می آوریم و بعضی از آنها را می فهمیم یا مجموعه افکار ما هستند
-در بعد شناختی و فکری تفکر ،درک عدد ،درک مقدار ، درک سطح ،قدرت استدلال داریم
-بعد شناختی ابزار تشخیص محیط و خصوصیات محیط می باشد

بازخورد فیلم سوم    

  -مفهوم رشد ،تحول و نمو: ۱-تغییر و دگرگونی که خصوصیات رفتاری را به همراه دارد ۲- یادگیری تغییر و تحول را به همراه دارد
-تغییرات رشدی تغییراتی است که ما در آنها دخالت نداریم
-ابعاد مختلف در رشد:*جسمی*عاطفی*هیجانی*شناختی و عقلی
-خصوصیات ثانوی جسمی : تغییر در چهره – تغییر در وضع پوست
-رشد اصولی شامل : *رشد انسان *رشد جسمی * رشد مرکزی پیرامونی * رشد تعامل بین ابعاد
 

بازخورد فیلم چهارم  

    -عوامل تابع در شخصیت : * عوامل جسمانی  * بعد روانی  * بعد اجتماعی و فرهنگی
-ما در جریان رشد یادگیری دائم از محیط زندگی را داریم این یادگیری ها بخشی برنامه ریزی شده است و بخشی خودکار اتفاق می افتد
-محیط اجتماعی همیشه همراه خود یادگیری هایی را دارد
– ظرفیت یادگیری را معمولا در بحث تربیتی اجتماعی از آن تعبیر به اجتماعی شدن یا جامعه پذیری می کنیم
-فرآیند دو طرفه تعلیم و تربیت : محیط اجتماعی موثر بر تربیت کودکان و نوجوانان ، نمایندگان برجسته محیط اجتماعی هستند و در فرآیندها و تعاملات اجتماعی تاثیر می گذارند

0/5 ( 0 نظر )

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

تبلیغات متنی

  1. سلام . خسته نباشید
    بازخورد های جلسه چهارم شیوه های نوین تربیت را اگه بذارید ممنون میشیم

پیشنهاد

پشتیبانی سایت