بازنشستگی

جزئیات بازنشستگی فرهنگیان و مدارک مورد نیاز

ساعت24- با توجه به بند الف ماده 103، قانون مدیریت خدمات کشوری، «فرهنگیان اداری 30 سال سابقه»، «فرهنگیان اداری دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر و جانبازان دارای مدرک لیسانس و بالاتر با 35 سال سابقه»، «فرهنگیان دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر و فرهنگیان جانباز و مشمولان قانون حالت اشتغال دارای مدرک کارشناسی دارای 30سال سابقه منوط به ارائه درخواست کتبی» می‌توانند بازنشسته شوند.

تمام کارکنان آموزشی و اداری که تا پایان شهریور دارای سابقه خدمت 30 سال و بالاتر می‌شوند، می‌توانند بازنشسته شوند.

البته فرهنگیان مأمور به سایر دستگاه‌ها که دارای شرایط فوق هستند نیز مشمول بازنشستگی می‌شوند؛ ضمناً تمام کارکنان آموزشی و اداری که تا پایان شهریور دارای سابقه خدمت 30 سال و بالاتر هستند، می‌توانند بازنشسته شوند.

با توجه به بند ب ماده 103 قانون مدیریت کشوری، امکان بازنشستگی «فرهنگیان زن دارای 25 سال سابقه»، «فرهنگیان مرد دارای 25 سال سابقه و 60 سال سن»، «جانبازان و معلولان با حداقل 25 سال سابقه و 55 سال سن» وجود دارد.

بازنشستگی نیروهای اداری و آموزشی واحدهای آموزشی(اعم از مدیر، معاون و … ) که از تاریخ اول مهر ماه 1395 به بعد حائز شرایط هستند در صورتی که باعث افزایش سقف ساعت حق‌التدریس نشود، بلامانع است.

تمام فرهنگیان واجد یکی از شرایط زیر اجباراً از تاریخ احراز سابقه یا سنی بازنشسته می‌شوند: «فرهنگیان اداری حداقل 25 سال سابقه خدمت و 65 سال سن (شرایط سنی برای مشاغل تخصصی 70 سال است) البته برای فرهنگیان فوق‌الذکر که سابقه کمتر از 25 سال دارند در صورتی که سابقه خدمت آنها بیش از 20 سال سابقه خدمت است، می‌توانند تا رسیدن به 25 سال ادامه خدمت دهند در غیر این صورت بازخرید می‌شوند»، «کارکنان با سابقه خدمت 35 سال»، «شهدا و جانبازان (حالت اشتغال) در صورت دارا بودن مدرک تحصیلی کمتر از لیسانس و با داشتن 30 سال سابقه خدمت».

فرهنگیان بازنشسته مشمول تأمین اجتماعی

بازنشستگی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی تابع قوانین تأمین اجتماعی خواهند بود بنابراین لازم است حداقل 3 ماه قبل از تاریخ احراز شرایط درخواست بازنشستگی متقاضیان پس از ثبت در دبیرخانه برای انجام مراحل لازم به شعبه مربوط به سازمان تأمین اجتماعی ارسال شود.

مدارک مورد نیاز جهت بازنشستگی

مدارک مورد نیاز جهت بازنشستگی شامل «تکمیل فرم ماده 103»، «کپی کارت ملی پشت و رو، 2 عدد برای بازنشسته و یک سری برای افراد تحت تکفل خانم و آقا»، «کپی تمام صفحات شناسنامه بصورت خوانا حتی صفحات توضیحات 2 سری کامل»، « فرم افتتاح حساب در بانک‌های تعیین شده»، «فرم پرداخت کسورات غیر رسمی (در خصوص افرادی که قبلاً بدهی سنوات غیر رسمی حق التدریس، قراردادی، پیمانی، نظام وظیفه تحصیل خود را پرداخت نکرده‌اند)»، «فرم تسویه حساب داخلی 1 برگ»، «فرم بیمه عمر»، «فرم‌های درخواست بیمه تکمیلی یا انصراف از آن» و «فرم برقراری عائله‌مندی خانم‌ها و آقایان به همراه یک سری کامل کپی شناسنامه ذینفع و افراد تحت تکفل» است.

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت