بازگشایی کنسولگری جمهوری اسلامی و عربستان

بازگشایی کنسولگری جمهوری اسلامی و عربستان
54 / 100 بازگشایی کنسولگری جمهوری اسلامی و عربستان 🔹برخی منابع مطلع به خبرگزاری بلومبرگ مدعی شدند که ایران از عربستان سعودی خواسته تا روابط دیپلماتیک با یکدیگر را از سر بگیرند.
54 / 100

بازگشایی کنسولگری جمهوری اسلامی و عربستان

🔹برخی منابع مطلع به خبرگزاری بلومبرگ مدعی شدند که ایران از عربستان سعودی خواسته تا روابط دیپلماتیک با یکدیگر را از سر بگیرند.

آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت