بازخوردهای جلسه هفتم دوره ضمن خدمت شیوه های تربیت فرزند در خانواده

  باز خوردهای جلسه هفتم دوره ضمن خدمت شیوه های تربیت فرزند در خانواده   بازخورد کلی جلسات – مدرسه در فرایند اجتماعی کردن و جامعه پذیر کردن دانش آموزان در حوزه ارزشهای اجتماعی و فرهنگی میتواند تاثیرگذار باشد – فرهنگهای معنویت گرا زمینه بهتری برای رشد و تکامل [...]

  باز خوردهای جلسه هفتم دوره ضمن خدمت شیوه های تربیت فرزند در خانواده

 

بازخورد کلی جلسات

مدرسه در فرایند اجتماعی کردن و جامعه پذیر کردن دانش آموزان در حوزه ارزشهای اجتماعی و فرهنگی میتواند تاثیرگذار باشد

فرهنگهای معنویت گرا زمینه بهتری برای رشد و تکامل شخصیت افراد ایجاد می کنند 

– معنویت و اخلاق پلیس درونی را ایجاد می کنند زیرا از نظر تحول شخصیتی کسی که به مرحله بالای رشد شخصیتی رسیده و کنترلهای درونی در او تقویت شده است میتواند خودش را مدیریت کند

-مدرسه یک نظام اجتماعی  یا سازمان اجتماعی است

-نقش مدیریت در مدرسه استفاده از فرآیند روانشناختی رهبری و مدیریت در بهسازی و تاثیرگذاری بیشتر برنامه های آموزشی و تربیتی است

از نقطه نظر علمی و جنبه های اجتماعی و جامعه شناختی تعلیم و تربیت حایز اهمیت است و آن چیزی است که ما به آن می گوییم نهاد اجتماعی.

مدرسه را میتوان بعنوان یک سازمان اجتماعی تعریف کرد

-مدرسه در نقش جامعه پذیری دانش آموزان بسیار مهم است  واز موضوعات مهم م تعلیم و تربیت است و در  برنامه ریزی تعلیم و تربیت دقت شود

 

بازخورد فیلم اول

سازمان اجتماعی یک نهاد اجتماع است اسم سازمان یک اسم نسبتا ملموس است مثل سازمان تامین اجتماعی و حمل و نقل

هدف سازمان بهزیستی ایجاد یک زندگی توام با رفاه بیشتر و مشکلات کمتر برای اقشار جامعه یا گروههایی از جامعه است

نهاد در یک جامعه راه یا راههای مجاز ارضای نیاز یا رسیدن یه خواسته هاو اهداف یا هدفهاست یعنی چی راههای مجاز منظور این است که ببینید افراد جامعه معمولا خواسته ها و نیازهایی دارند .

– نهاد اجتماعی به طور اجمال شیوه ارضای نیاز است از نظر کارکردی مجموعه ی آن ابعاد و عناصر کالبدی و فیزیکی ،روانی و اجتماعی است

بازخورد فیلم دوم

 

سطحی ترین مرتبه علم چیست  در  روایت آمده سبک ترین  و سطحی ترین مرتبه علم آن چیزی است که در زبان  جاری شود هذا بالعلم ما  بعدفعل اللسان عمیق ترین سطح آن در جوارح  ارکان جاری شود.

در مدرسه  دانش اموزان غیر از درس هم چیزیهایی از اموزش غیر رسمی به دست می اورد در مدرسه  یادگیری هایی است که در فضای مدرسه اتفاق می افتد  همه فرایندهایی است که در جامعه پذیر شدن و یا اجتماعی شدن دانش آموز در حال شکل گیری است  تعریف میشود

– شاید هدف  آموزش یادگیری نباشد اما یادگیری اتفاق می افتد .چقدر از آموزشها در زندگی روزمره در مسایل اجتماعی و فرهنگی داریم  اتفاق می افتدمیتوان گفت بسیار زیاد است

 

بازخورد فیلم سوم

 

– اخلاق و معنویت و اخلاق معنویت و معنویت دینی به عنوان یک ویژگی شخصیتی از منظر روانشناختی با تکیه بر شواهد علمی و تجربی امروز روانشناسی قابل توجه و اهمیت و تاکید است

– نیازها و انگیزها متفاوتند بعضی ها سرشتی و ذاتیند بعضی ها اجتماعی هستند بعضی ها در اجتماعات مختلف و موقت هستند

– ویژگی های اخلاقی و دینی و معرفتی از ویژگی های سرشتی انسان است که در مراحل بالا و عالی رشد شخصیت در انسان شکل می گیرند

– ما اگر بخواهیم یک تعلیم و تربیت خوب و اثر بخش  ارزشمند داشته باشیم این بعنوان هدف باید مد نظر قرار دهیم و انسانهای معنوی  و اخلاقی و دینی تربیت کنیم

 

بازخورد فیلم چهارم

-اصطلاح ساختار گروهی کلاس یعنی وقتی کلاس گروهبندی شود دارای زیرساخت است که فرآیند مستمر و دائم از جنس رهبری و مدیریتی دارد

-رهبری یعنی اعمال قدرت بیش از پذیرش قدرت و اعمال تاثیر و نفوذ بیش از پذیرش و تاثیر و نفوذ چه عمدی چه سهوی

 

-حضرت علی (ع) می فرماید : اگر کسی خودش را می خواهد الگو قرار دهد بر او واجب است که قبل از این کار که دیگران را تربیت کند خودش تربیت شده باشد

-اگر بتوانیم مدیریت خوب کنیم و مدیریت خوب داشته باشیم می توان گفت که راه مهمی از تعلیم و تربیت را رفته ایم

 

0/5 ( 0 نظر )
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

تبلیغات متنی

  1. مطالب جلسه ی ششم در مورد انواع خانواده و رفتارهای افراد بسیار جالب بود.

    به این نظر امتیاز بده
  2. فیلم جلسه پنجم وششم وهفتم را مشاهده نمودم بسیار کاربردی و اموزنده بود.

    به این نظر امتیاز بده
پشتیبانی سایت