باز شدن مدارس روز جمعه و پنج شنبه

باز شدن مدارس روز جمعه و پنج شنبه

باز شدن مدارس روز جمعه و پنج شنبه
باز شدن مدارس روز جمعه و پنج شنبه باز شدن درب مدارس در روزهای پنجشنبه و جمعه برای ورزش فعلا در اختیار مدیران و انجمن اولیا و مربیان مدارس است 👤وزیر آموزش و پرورش: ▫️به طور غیر رسمی کارهای باز شدن در مدارس در روزهای پنجشنبه و جمعه برای فعالیت ورزشی خانواده‌ها، در حال انجام […]

باز شدن مدارس روز جمعه و پنج شنبه
باز شدن درب مدارس در روزهای پنجشنبه و جمعه برای ورزش فعلا در اختیار مدیران و انجمن اولیا و مربیان مدارس است
👤وزیر آموزش و پرورش:

▫️به طور غیر رسمی کارهای باز شدن در مدارس در روزهای پنجشنبه و جمعه برای فعالیت ورزشی خانواده‌ها، در حال انجام است و در مدارسی که خودشان برنامه ریزی کردند این امکان هست
▫️ اما برای تبدیل این امر به یک پویش سراسری باید مقدماتش با هماهنگی سایر دستگاها فراهم شود که پیگیر آن هستیم،
▫️فعلا برگزاری این امر در اختیار مدیران مدارس و انجمن اولیا و مربیان مدارس است.

آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت