با ”سیر” سردرد درد و عفونت گوش را سریعا رفع کنید !

با ''سیر'' سردرد درد و عفونت گوش را سریعا رفع کنید !
با ”سیر” سردرد درد و عفونت گوش را سریعا رفع کنید ! ▫️یک حبه سیر بردارید و پوستش را بکنید، مطمئن شوید تمیز است، در سوراخ گوشتان قرارش دهید؛ با اینکه درد و التهاب در عرض چند دقیقه از بین میرود اما توصیه میشود بگذارید یک شب داخل گوش بماند. + این روش برای تسکین […]

با ”سیر” سردرد
درد و عفونت گوش را سریعا رفع کنید !

با ''سیر'' سردرد درد و عفونت گوش را سریعا رفع کنید !
با ”سیر” سردرد
درد و عفونت گوش را سریعا رفع کنید !

▫️یک حبه سیر بردارید و پوستش را بکنید، مطمئن شوید تمیز است، در سوراخ گوشتان قرارش دهید؛ با اینکه درد و التهاب در عرض چند دقیقه از بین میرود اما توصیه میشود بگذارید یک شب داخل گوش بماند.

+ این روش برای تسکین سرفه و پایین آوردن تب نیز مفید است.

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید