بخشنامه اعلام مصادیق اقلام درآمد مشمول مالیات در سال ۱۴۰۲

بخشنامه اعلام مصادیق اقلام درآمد مشمول مالیات در سال ۱۴۰۲

بخشنامه اعلام مصادیق اقلام درآمد مشمول مالیات در سال ۱۴۰۲
بخشنامه اعلام مصادیق اقلام درآمد مشمول مالیات در سال ۱۴۰۲ بخشنامه اعلام مصادیق اقلام درآمد مشمول مالیات در سال ۱۴۰۲ (بخشنامه شماره ۱۱۴۱۰۲/۵۳ مورخ ۲۶/۰۶/۱۴۰۲ خزانه‌داری کل کشور) ذیحساب و مدیر کل محترم امور مالی ذیحساب محترم به پیوست تصویر نامه شماره ۹۸۸۰/۲۰۰/ص مورخ ۰۸/۰۶/۱۴۰۲ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بند […]

بخشنامه اعلام مصادیق اقلام درآمد مشمول مالیات در سال ۱۴۰۲

بخشنامه اعلام مصادیق اقلام درآمد مشمول مالیات در سال ۱۴۰۲ (بخشنامه شماره ۱۱۴۱۰۲/۵۳ مورخ ۲۶/۰۶/۱۴۰۲ خزانه‌داری کل کشور)

ذیحساب و مدیر کل محترم امور مالی

ذیحساب محترم

به پیوست تصویر نامه شماره ۹۸۸۰/۲۰۰/ص مورخ ۰۸/۰۶/۱۴۰۲ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور برای اگاهی و رعایت مفاد آن ارسال می‌گردد. لازم به ذکر است به موجب بند (و) تبصره یادشده، در سال ۱۴۰۲، سقف مافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا پند منبع در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، به شرح اجزاء بند مذکور تعیین گردیده است، مقتضی است در خصوص رعایت کامل مفاد بند (و) تبصره (۱۲) قانون یادشده اقدامات و مراقبت‌های لازم بعمل آید.

اعلام مصادیق اقلام درآمد مشمول مالیات در سال ۱۴۰۲

(بخشنامه شماره ۹۸۸۰/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)

جناب آقای دکتر اکرمی خزانه دار محترم کل کشور

با سلام و احترام

همانطور که مستحضرید به موجب بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات پاداش حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیردولتی می‌نمایند چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم باشد به نرخ پلکانی قید شده در این بند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

همچنین بر اساس قسمت اخیر بند فوق کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه‌ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد قراردادی حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند می‌باشند.

با عنایت به مراتب فوق و ضمن تاکید بر آنکه در سال ۱۴۰۲ طبق صراحت مذکور در بند (و) یادشده عناوین فوق الذکر مشمول مالیات بر درآمد حقوق به شرح بند فوق می‌باشند، خواهشمند است دستور فرمایید، موضوع به نحو مقتضی به اطلاع کلیه ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی رسیده تا در خصوص موضوع طبق قوانین و مقررات، اقدام شود.

 بخشنامه اعلام مصادیق اقلام درآمد مشمول مالیات در سال ۱۴۰۲

آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت