بخشنامه مهم آموزش وپرورش به مدیران مدارس

بخشنامه مهم آموزش وپرورش به مدیران مدارس

بخشنامه مهم آموزش و پرورش صادر شد
با سلام و احترام بخشنامه ارزشیابی عملکرد سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به اتوماسیون اداری مدارس ارسال گردید. مدیران محترم مدارس با توجه به اهمیت امتیاز ارزشیابی همکاران جهت رتبه بندی سنوات آتی نسبت به ارسال فرم های ارزشیابی همکاران در موعد مقرر اقدام نمایند. همکاران محترم نیز یک نسخه از ارزشیابی خود را از مدیر واحد […]

با سلام و احترام
بخشنامه ارزشیابی عملکرد سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به اتوماسیون اداری مدارس ارسال گردید. مدیران محترم مدارس با توجه به اهمیت امتیاز ارزشیابی همکاران جهت رتبه بندی سنوات آتی نسبت به ارسال فرم های ارزشیابی همکاران در موعد مقرر اقدام نمایند.

همکاران محترم نیز یک نسخه از ارزشیابی خود را از مدیر واحد اصلی اشتغال‌ خود مطالبه نموده و در پرونده شخصی خودشان نگهداری نمایند

آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت