بخشنامه۷۱۰/۲۰ مورخ۹۸/۰۵/۲۸ درباره عدم اعمال یک مقطع بالاتر تحصیلی آموزش و پرورش

موضوع بخشنامه با موضوع عدم اعمال بیش از یک مقطع تحصیلی از زمان استخدام برای کارکنان دولت از جمله آموزش وپرورش شماره بخشنامه ۷۱۰/۲۰ مورخ ۹۸/۰۵/۲۸ دانلود pdfبخشنامه 3/5 ( 2 نظر )

موضوع بخشنامه

با موضوع عدم اعمال بیش از یک مقطع تحصیلی از زمان استخدام برای کارکنان دولت از جمله آموزش وپرورش

شماره بخشنامه ۷۱۰/۲۰

مورخ ۹۸/۰۵/۲۸

دانلود pdfبخشنامه

3/5 ( 2 نظر )

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

تبلیغات متنی

کانال ایتا

پیشنهاد

صبا

پشتیبانی سایت